Reglerade yrken i Sverige

Det finns yrken som är reglerade genom att det i en svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

De flesta av de yrken som är reglerade i Sverige ser du i den här listan. Inom EU finns det regler för att underlätta för EU-medborgare att arbeta inom ett reglerat yrke.

Om du vill arbeta inom något av yrkena nedan ska du kontakta den behöriga myndigheten och ansöka om rätt att utöva yrket:

Om du är EU-medborgare hanterar de behöriga myndigheterna din ansökan om legitimation eller annan behörighet för dessa yrken enligt Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Läs mer om reglerade yrken för EU/EES-medborgare

Andra reglerade yrken

Det finns även andra yrken som är reglerade, men som erkänns enligt särskilda direktiv:

Revisorer

Läs mer om reglering för revisorer på Revisorsnämndens webbplats (nytt fönster)

Yrken inom sjöfart och flyg

Läs mer om reglering för yrken inom sjöfart och flyg på Transportstyrelsens webbplats (nytt fönster)

Dessutom finns det yrken där det krävs att du har svenskt medborgarskap, t.ex. inom polisen och rättsväsendet.

På Arbetsförmedlingens webbplats finns en lista över yrken där du får information om yrket och vilka krav som ställs.

 Till Arbetsförmedlingens lista (nytt fönster)


Senast uppdaterad: