Lyssna

Vanliga frågor om bedömning av utländsk utbildning

Hur ansöker jag?

Här hittar du all information om hur du gör din ansökan.

Jag har problem med att logga in med BankID, vad ska jag göra?

UHR kan inte svara på frågor om BankID. Har du frågor om hur BankID fungerar ska du istället kontakta deras support.

Vilka dokument ska jag ladda upp? 

Du hittar all information om vilka dokument du behöver i ansökan här. 

Kan jag fota av mina dokument med mobilen? 

Ja, om fotot är av originaldokumenten, i tillräckligt bra kvalitet för att se detaljer i dokumenten och sparade i pdf-format. 

Om du inte har möjlighet att spara pdf-filer så kan du alltid skicka in kopior på dokumenten med vanlig post inom 30 dagar. Ditt ärende avslutas och stängs om inga dokument kommit in inom 30 dagar. 

Då ska du skicka dokumenten till: 

Universitets- och högskolerådet 
Box 4030 
171 04 Solna 

Kan jag skicka in dokument via molntjänster som till exempel Google Drive? 

Nej, vi kan tyvärr inte ta emot filer som laddas ner via en molntjänst. Ladda upp dina dokument i ansökan i pdf-format. Om du har fått e-post av oss där vi frågar efter ytterligare dokument så kan du svara på e-posten och skicka med de dokument som saknas i pdf-format. 

Kräver ni vidimerade kopior? 

Nej, när du ansöker om en bedömning av din utländska utbildning behöver du inte skicka in vidimerade kopior av dina utbildningsdokument. När du ansöker vill vi att du laddar upp skannade originaldokument i så god kvalitet som möjligt och helst i färg. Om du sedan måste skicka in ytterligare dokument till samma ärende, ska du skicka kopior med vanlig post, inte heller de dokumenten behöver vara vidimerade. 

Har ni några speciella dokumentationskrav för vissa länder? 

Ja, du hittar information om speciella dokumentationskrav här

Hur lång är handläggningstiden?

Innan vi kan påbörja bedömningen måste du ha laddat upp alla dokument som behövs, dvs. personbevis, bevis på namnbyte (om du bytt namn sedan du tog din examen), examensbevis, ämnesförteckning samt översättningar. När vi fått in alla dokument är den normala väntetiden mellan 2 och 5 månader, beroende på vår arbetsbelastning.

Hur kontaktar jag Universitets- och högskolerådet?

Skicka e-post till utbildningsbedomning@uhr.se om din fråga rör ansökan om bedömning av utländsk utbildning. Se övriga kontaktvägar.

Om du har dokument som du vill skicka till oss eller om vi begärt originalhandlingar av dig, så ska du skicka dem till:

Universitets- och högskolerådet
Box 4030 171 04 Solna

Till vilken adress ska jag be min utbildningsanordnare skicka mina dokument?

Om du har studerat i ett land där vi kräver att utbildningsdokumenten kommer direkt till oss från lärosätet så ska det skickas till den här adressen:

Universitets- och högskolerådet
Box 4030
171 04 Solna

Eller till utbildningsbedomning@uhr.se

Andra sätt att skicka utbildningsdokument.

Hur hanterar UHR mina personuppgifter?

UHR behöver lagra dina personuppgifter för att kunna utföra arbetet med att bedöma den utländska utbildningen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Jag har ett annat namn nu - hur gör jag?

Om du har ett annat namn på ditt utbildningsdokument än vad du heter nu så behöver du visa upp att du har bytt namn. Ditt gamla namn kan finnas på ditt personbevis, vigselbevis eller annat intyg som visar de båda namnen.

Jag har inte svenskt personnummer - hur gör jag?

Om du inte har svenskt personnummer så kan du ansöka om en bedömning av din utbildning ändå. Huvudsaken är att du anger och styrker dina personuppgifter så som namn, födelsedag, medborgarskap i ett EU/EES land eller att du har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige.

Det finns fler sätt att visa att du har rätt att ansöka om en bedömning.

Jag har skyddade personuppgifter - hur ska jag ansöka om en bedömning?

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda den här webbansökan. Du kan då istället skicka in en pappersblankett.

Jag har sökt asyl i Sverige men har ännu inte fått ett uppehållstillstånd - vad behöver jag skicka in?

Du kan ansöka om bedömning av din utländska utbildning även om du inte har ett uppehållstillstånd i Sveruge än. Ladda upp dokument som styrker din personliga information; ditt namn, ditt födelsedatum och dokument som visar att du antingen är medborgare i ett EU/EES-land, har ett arbetstillstånd eller ett giltigt LMA-kort.

Det finns fler sätt att visa att du har rätt att ansöka om en bedömning.

Jag vill arbeta som lärare i Sverige - hur gör jag?

Om du har en utländsk lärarutbildning från högre utbildning och vill arbeta i Sverige så kan du ansöka om en bedömning av din utländska utbildning hos Universitets- och högskolerådet.

Utlåtandet är dock ingen legitimation och kan inte användas för att få fast anställning som lärare. Utlåtandet över utbildningen kan användas för att underlätta för dig att söka ett annat jobb eller göra det lättare för en arbetsgivare att se om dina meriter passar för en tidsbegränsad anställning i skolan. Lärare och förskollärare är reglerade yrken i Sverige.

Läs mer om reglerade yrken

Vad är ett reglerat yrke?

Det finns yrken som är reglerade genom att det i en svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket, till exempel en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

Om du vill arbeta inom något av dessa yrken ska du kontakta den behöriga myndigheten och ansöka om rätt att utöva yrket.

Se en lista med alla reglerade yrken

Vem får ansöka om en bedömning? 

Alla personer som har rätt att arbeta i Sverige har också möjligheten att få en bedömning av sin avslutade utländska utbildning, det betyder att du som är medborgare i ett EU/EES land, eller har uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller giltigt LMA-kort i Sverige kan ansöka om en bedömning. 

Det finns fler sätt att visa att du har rätt att ansöka om en bedömning, läs vilka dokument du behöver skicka in. 

Jag har en utländsk doktorsexamen - vad ska jag göra?

Du som vill ha bedömning av en utländsk doktorsexamen (PhD) ska ange det som bedömning av akademisk utbildning. Du ska förutom diplom och ämnesförteckning dessutom bifoga dokumentation över din avhandling: kopia av titelsidan ur avhandlingen, innehållsförteckning samt sammanfattning/abstract. Alternativt kan du lämna en hänvisning till var avhandlingen finns tillgänglig online.

Jag har en oavslutad utbildning - vad gör jag?

Universitet och högskolerådet bedömer bara avslutade utbildningar, det går inte att få en del av en utbildning bedömd. 

Om du har en oavslutad högre utbildning och vill fortsätta studera i Sverige ska du vända dig till det universitet/högskola som du vill studera vid. De kan ge dig information om hur du kan göra för att ansöka om tillgodoräknande av din utländska utbildning.

Om du har en oavslutad eftergymnasial yrkesutbildning och vill fortsätta studera i Sverige ska du vända dig till den utbildningsanordnare som du vill studera vid. De kan ge dig information om och vad du kan göra för att ansöka om eventuellt tillgodoräknande av din utländska utbildning.

Om du har en oavslutad gymnasieutbildning och vill planera framtida studier, vänd dig till en studie- och yrkesvägledare.

Vad betyder mitt utlåtande?

Utlåtandet är en vägledning för arbetsgivare eller för svenska universitet och högskolor om du söker till en svensk utbildning. Utlåtandet kan ses som ett komplement till din utländska examen och ersätter inte den.

Du som har en avslutad utländsk gymnasieutbildning och ansöker om bedömning kommer se om din utbildning ger grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige eller inte. Om din utbildning ger behörighet till högskolestudier kan det även ge särskild behörighet i vissa ämnen, då står det också på utlåtandet. Det kan du använda för att veta vad du behöver komplettera din utbildning med innan du studerar vidare. Om du har en gymnasial yrkesutbildning som inte ger behörighet till högskolestudier så skriver vi vilken examen och vilken inriktning utbilningen har.  Du kan då använda utlåtandet för att visa vilken yrkesexamen du har när du söker arbete.

Du som har en högskoleutbildning eller yrkesutbildning får ett utlåtande som jämför den utländska utbildningen med en svensk examen. I en kommentar beskriver vi bland annat vad den utländska utbildningen har för inriktning (innehåll).

Ett utlåtande skrivs alltid på svenska eftersom det är en bedömning som visar innehållet i det svenska utbildningssystemet och för den svenska arbetsmarknaden.

Om vi inte kan erkänna din utbildning, dvs inte utfärda ett utlåtande över din utbildning, får du ett brev där vi förklarar vad det beror på. Om det är möjligt hänvisar vi där vidare till andra myndigheter och organisationer.

Vad är ett digitalt utlåtande?

Utlåtandet är ett dokument med digital certifiering. Ett digitalt cerifikat i form av ett blått band med uppgifter om signeringen visar att dokumentet är äkta.

Det går att öppna utlåtandet i vilken pdf-läsare som helst, men du ser bara det blå bandet i Adobe Reader på en dator. Bandet visas inte i mobiltelefon eller på en surfplatta.

Ett utlåtande skrivs alltid på svenska eftersom det är en bedömning som visar innehållet i det svenska utbildningssystemet och för den svenska arbetsmarknaden.

Jag har fått ett digitalt utlåtande, kan jag få det på papper istället?

Nej, du kan inte få ditt utlåtande på papper eftersom UHR:s utlåtande numera är digitalt. Om du behöver utlåtandet på papper så kan du skriva ut pdf-dokumentet som du har fått av oss. En utskrift av utlåtandet är en kopia, originalet har du alltid kvar digitalt. Därför är det bra att spara det på ett säkert ställe, på en dator eller i molnet.

Utlåtandet är ett dokument med digital certifiering. Ett digitalt certifikat i form av ett blått band med uppgifter om signeringen visar att dokumentet är äkta. Det går att öppna utlåtandet i vilken pdf-läsare som helst, men du ser bara det blå bandet i Adobe Reader på en dator. Bandet visas inte i mobiltelefon eller på en surfplatta. Du kan skicka med utlåtandet digitalt när du söker jobb eller utbildning, då följer också certifikatet med.

Läs mer om det digitala utlåtandet

Vad ska jag använda mitt utlåtande till?

Utlåtandet är tänkt att främst ge information till arbetsgivare om din utländska utbildning och vad den kan anses motsvara i Sverige. Spara utlåtandet och skicka med det när du söker arbete.

Kostar det pengar att ansöka om en bedömning?

Nej, Universitets- och högskolerådets bedömning av din utländska utbildning är gratis.

Jag är inte nöjd med mitt beslut

Om du anser att utlåtandet är felaktigt kan du kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) via utbildningsbedomning@uhr.se  och begära ändring. UHR kan då se över ärendet en gång till.

Du kan även begära att domstolen ska pröva om UHR:s beslut ska ändras. Detta gör du genom att överklaga beslutet. Läs mer om hur du gör för att överklaga, under rubriken Ändring och överklagande.

Varför finns inte alla ämnen jag läst med på utlåtandet?

UHR:s utlåtande över akademisk och eftergymnasial yrkesutbildning är främst en nivåbedömning och anger därför endast en huvudsaklig ämnesinriktning. Det är upp till aktuell högskola/universitet eller arbetsgivare att göra en mer detaljerad bedömning av innehållet i din utbildning.

UHR:s utlåtande över gymnasial utbildning bedömer både om gymnasieutbildningen ger tillträde till högskolestudier eller inte och vilka nivåer vissa gymnasieämnen motsvarar i den svenska gymnasieskolan. UHR bedömer bara de ämnen som kan krävas för särskild behörighet för högskolestudier i Sverige. Det är bl a. matematik, engelska, fysik. 
Ämnen som till exempel datateknik, psykologi och ekonomi krävs inte för behörighet och finns därför inte med i utlåtandet av din högskoleförberedande gymnasieutbildning.

Om det är en gymnasial yrkesutbildning som inte ger tillträde till högskolestudier bedömer UHR enbart yrkesinriktningen och inga specifika ämnen.

Jag vill studera utomlands. Kan UHR bedöma vad min examen motsvarar i det landet? 

Nej, det kan vi inte. UHR bedömer utländska utbildningar och finner svensk motsvarighet, inte tvärtom. Det är upp till det mottagande landet att göra den bedömningen. 

Om du har en svensk examen och behöver finna ett lands motsvarighet för att du tänker arbeta eller studera i detta land måste du kontakta det landets motsvarighet till UHR. Se till exempel www.enic-naric.net 

Hur får jag mina dokument översatta? 

Översättning av dina utbildningsdokument ska göras av en auktoriserad översättare. Du kan inte själv översätta dina dokument. 

Du kan få hjälp med att hitta en översättare genom att kontakta Kammarkollegiet eller Föreningen Auktoriserade Translatorer. Om det inte finns någon auktoriserad translator för det språk det gäller kan du använda annan översättare som är medlem i Sveriges Facköversättarförening. 

Vilka dokument behöver översättas? 

Om du har en gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller en akademisk utbildning så måste du översätta dokument som är utfärdade på annat språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken. Översättningen ska göras av en auktoriserad translator till svenska eller till något av språken ovan. 

Senast uppdaterad: 15 maj 2023