Bolognaprocessens tre övergripande mål

Målet med Bolognaprocessen var att Europa fram till år 2010 skulle bli ett sammanhållet europeiskt område för högre utbildning (European Higher Education Area, EHEA). De tre övergripande målen är att: 
  • främja mobilitet,
  • främja anställningsbarhet,
  • främja Europas konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent.

Läs mer om Bolognaprocessen.

Senast uppdaterad: 26 april 2019