Bedömningstjänsten

Få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige

Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sveriges ENIC-NARIC-kontor och vi har ett nationellt uppdrag att bedöma och informera om utländsk utbildning. I den här tjänsten får du information om vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige.

Utbildning från Libanon

Libanon flagga

شهادة الثانوية العامة

Shahadat Al-Thanawiya Al-Ama

General Secondary Certificate

Utbildningens motsvarighet i Sverige

Sveriges flagga

Gymnasieexamen

Gymnasieutbildning

Om bedömningen

Behörighet till högskolestudier i Sverige: Ja
Den utländska gymnasieutbildningen ger grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige, förutsatt att kraven i svenska, engelska och matematik är uppfyllda. Läs mer på Antagning.se.

UHR bedömer att utbildningen motsvarar en svensk gymnasieexamen.

I bilden nedan kan du se den svenska kvalifikationens nivåplacering i Sverige och hur den förhåller sig till den europeiska referensramen EQF.

Bedömningen är generell och baserad på vår kunskap om ländernas utbildningssystem. Den grundar sig i en tillämpning av Lissabonkonventionen och förutsätter att den utländska utbildningen är erkänd i utbildningslandet.

Bedömningen som pdf

Ladda ner en rådgivande pdf som du till exempel kan visa för arbetsgivare när du söker jobb. Då bör du även ha med dina utbildningsdokument.

Ladda ner pdf

Här kan du se på vilken nivå svenska kvalifikationer är placerade

Kvalifikationsnivå i SeQF: 4. I nivå med gymnasieexamen, slutbetyg från komvux på gymnasienivå och intyg från allmän kurs på gymnasienivå från folkhögskola. Kvalifikationsnivå i SeQF: 4. I nivå med gymnasieexamen, slutbetyg från komvux på gymnasienivå och intyg från allmän kurs på gymnasienivå från folkhögskola.

*Observera att kvalificerad yrkeshögskoleexamen ingår i EQF- och SeQF-nivå 6 men inte i Bolognanivå 1.

Vad betyder förkortningarna?

  • SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer

  • EQF - Europeisk referensram för kvalifikationer

  • Bolognaramverket - Europeiskt ramverk för högre utbildning

Frågor om tjänsten

Om du har frågor om tjänsten eller om arbetssökandes utländska utbildningsdokument, kan du kontakta oss via e-post: utbildningsbedomning@uhr.se.

Senast uppdaterad: 2019-11-21