Bedömningstjänsten

Få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige

Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sveriges ENIC-NARIC-kontor och vi har ett nationellt uppdrag att bedöma och informera om utländsk utbildning. I den här tjänsten får du information om vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige.

Utbildning från Libanon

Libanon flagga

الامتياز الفني

Shahadat Al-Emtiaz Al-Fanni

Diplôme de Technicien Supérieur/Higher Technicial Diploma

Utbildningens motsvarighet i Sverige

Sveriges flagga

Yrkeshögskoleexamen

Eftergymnasial yrkesutbildning

Om bedömningen

UHR bedömer utbildningen mot en svensk yrkeshögskoleexamen.

I bilden nedan kan du se den svenska kvalifikationens nivåplacering i Sverige och hur den förhåller sig till den europeiska referensramen EQF.

Bedömningen är generell och baserad på vår kunskap om ländernas utbildningssystem. Den grundar sig i en tillämpning av Lissabonkonventionen och förutsätter att den utländska utbildningen är erkänd i utbildningslandet.

Bedömningen som pdf

Ladda ner en rådgivande pdf som du till exempel kan visa för arbetsgivare när du söker jobb. Då bör du även ha med dina utbildningsdokument.

Ladda ner pdf

Här kan du se på vilken nivå svenska kvalifikationer är placerade

Kvalifikationsnivå i SeQF: 5. I nivå med gymnasieingenjörsexamen och yrkeshögskoleexamen. Kvalifikationsnivå i SeQF: 5. I nivå med gymnasieingenjörsexamen och yrkeshögskoleexamen.

*Observera att kvalificerad yrkeshögskoleexamen ingår i EQF- och SeQF-nivå 6 men inte i Bolognanivå 1.

Vad betyder förkortningarna?

  • SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer

  • EQF - Europeisk referensram för kvalifikationer

  • Bolognaramverket - Europeiskt ramverk för högre utbildning

Frågor om tjänsten

Om du har frågor om tjänsten eller om arbetssökandes utländska utbildningsdokument, kan du kontakta oss via e-post: utbildningsbedomning@uhr.se.

Senast uppdaterad: 2019-11-21