Bedömningstjänsten

Få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige

Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sveriges ENIC-NARIC-kontor och vi har ett nationellt uppdrag att bedöma och informera om utländsk utbildning. I den här tjänsten får du information om vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige.

Utbildning från Rumänien

Rumänien flagga

Diplomă/Certificat de Absolvire a Şcolii Profesionale

Vocational Secondary Education Graduation Diploma/Certificate

Utbildningens motsvarighet i Sverige

Sveriges flagga

Yrkesutbildning på gymnasienivå

Gymnasieutbildning

Om bedömningen

Behörighet till högskolestudier i Sverige: Nej
För information om andra möjligheter att bli behörig till högskolestudier, läs mer på Studera.nu.

UHR bedömer att utbildningen motsvarar en yrkesutbildning på gymnasienivå, men inte en svensk gymnasieexamen. Utbildningen förbereder för arbetsmarknaden och finns inom ett stort antal yrkesområden.

Bedömningen är generell och baserad på vår kunskap om ländernas utbildningssystem. Den grundar sig i en tillämpning av Lissabonkonventionen och förutsätter att den utländska utbildningen är erkänd i utbildningslandet.

Bedömningen som pdf

Ladda ner en rådgivande pdf som du till exempel kan visa för arbetsgivare när du söker jobb. Då bör du även ha med dina utbildningsdokument.

Ladda ner pdf

Här kan du se på vilken nivå svenska kvalifikationer är placerade

Utbildningen har inte nivåplacerats i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Utbildningen har inte nivåplacerats i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

*Observera att kvalificerad yrkeshögskoleexamen ingår i EQF- och SeQF-nivå 6 men inte i Bolognanivå 1.

Vad betyder förkortningarna?

  • SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer

  • EQF - Europeisk referensram för kvalifikationer

  • Bolognaramverket - Europeiskt ramverk för högre utbildning

Frågor om tjänsten

Om du har frågor om tjänsten eller om arbetssökandes utländska utbildningsdokument, kan du kontakta oss via e-post: utbildningsbedomning@uhr.se.

Senast uppdaterad: 2019-04-08