Bedömningstjänsten

Få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige

Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sveriges ENIC-NARIC-kontor och vi har ett nationellt uppdrag att bedöma och informera om utländsk utbildning. I den här tjänsten får du information om vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige.

Utbildning från Ukraina

Ukraina

Диплом молодшого спеціаліста – медичная сестра

Dyplom molodsjoho spetsialista – medytjna sestra

Junior Specialist Diploma – Nurse

Utbildningens motsvarighet i Sverige

Sverige

Yrkeshögskoleexamen

Higher Vocational Education Diploma

Om bedömningen

UHR bedömer utbildningen mot en svensk yrkeshögskoleexamen.

Den utländska eftergymnasiala utbildningen ger grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige, förutsatt att kraven i svenska, engelska och matematik är uppfyllda. Läs mer på Antagning.se.

Den utländska utbildningen ligger inom ett yrkesområde som kräver legitimation i Sverige. Socialstyrelsen är den behöriga myndigheten som beslutar om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvård. Se socialstyrelsen.se

Bedömningen är generell och baserad på vår kunskap om ländernas utbildningssystem. Den grundar sig i en tillämpning av Lissabonkonventionen och förutsätter att den utländska utbildningen är erkänd i utbildningslandet.

Bedömningen som pdf

Ladda ner bedömningen för att till exempel kunna skicka den till en arbetsgivare när du söker jobb, tillsammans med dina utbildningsdokument.

Ladda ner pdf

Här kan du se på vilken nivå svenska kvalifikationer är placerade

Kvalifikationsnivå i SeQF: 5. I nivå med gymnasieingenjörsexamen och yrkeshögskoleexamen. Kvalifikationsnivå i SeQF: 5. I nivå med gymnasieingenjörsexamen och yrkeshögskoleexamen.

*Observera att kvalificerad yrkeshögskoleexamen ingår i EQF- och SeQF-nivå 6 men inte i Bolognanivå 1.

Vad betyder förkortningarna?

  • SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer

  • EQF - Europeisk referensram för kvalifikationer

  • Bolognaramverket - Europeiskt ramverk för högre utbildning

Frågor om tjänsten

Om du har frågor om tjänsten eller om arbetssökandes utländska utbildningsdokument, kan du kontakta oss via e-post: utbildningsbedomning@uhr.se.

Senast uppdaterad: 2019-12-03