Bedömningstjänsten

Få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige

Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sveriges ENIC-NARIC-kontor och vi har ett nationellt uppdrag att bedöma och informera om utländsk utbildning. I den här tjänsten får du information om vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige.

Utbildning från Storbritannien (England/Wales/Nordirland)

Storbritannien

Diploma of Higher Education (DipHE)

Utbildningens motsvarighet i Sverige

Sverige

Högskoleexamen

Higher Education Diploma

Om bedömningen

UHR bedömer att utbildningen motsvarar en svensk högskoleexamen.

Beslut om nivåplacering i nationella referensramar (NQF) fattas av det land som kvalifikationen kommer från. Vår bedömning innebär inte att vi har beslutat om svensk nivåplacering av den utländska kvalifikationen.

Bedömningen är generell och baserad på vår kunskap om ländernas utbildningssystem. Den grundar sig i en tillämpning av Lissabonkonventionen och förutsätter att den utländska utbildningen är erkänd i utbildningslandet.

Bedömningen som pdf

Ladda ner bedömningen för att till exempel kunna skicka den till en arbetsgivare när du söker jobb, tillsammans med dina utbildningsdokument.

Ladda ner pdf

Här kan du se på vilken nivå svenska kvalifikationer är placerade

Kvalifikationsnivå i SeQF: 6. I nivå med kandidatexamen, högskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Kvalifikationsnivå i SeQF: 6. I nivå med kandidatexamen, högskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

*Observera att kvalificerad yrkeshögskoleexamen ingår i EQF- och SeQF-nivå 6 men inte i Bolognanivå 1.

Vad betyder förkortningarna?

  • SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer

  • EQF - Europeisk referensram för kvalifikationer

  • Bolognaramverket - Europeiskt ramverk för högre utbildning

Frågor om tjänsten

Om du har frågor om tjänsten eller om arbetssökandes utländska utbildningsdokument, kan du kontakta oss via e-post: utbildningsbedomning@uhr.se.

Senast uppdaterad: 2019-11-21