Här hittar du som är examenshandläggare dokument som du kan behöva för att skriva bilagan till examensbeviset, Diploma Supplement.

Diploma Supplement innehåller åtta sektioner som du kan läsa om i föreskriften UHRFS 2019:4. Varje sektion har i sin tur ett antal undersektioner där information ska fyllas i så fullständigt som möjligt.

För att underlätta skapandet av digitala examensbilagor hämtas vissa uppgifter automatiskt i Ladok när man skapar en examensbilaga. Andra delar av UHR:s stödtexter ligger i Ladok som så kallade nationella standardtexter.  

Föreskriften UHRFS 2019:4 (pdf)

Allmänna råd med kommentarer (pdf) 

Allmänna råd med kommentarer som webbsida

Aktuella examina

The Swedish higher education system. According to legislation after 1 January 2007 (pdf)

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina, UHRFS 2013:6 (pdf) Denna föreskrift har ändrats, se UHRFS 2013:6, 2013:7 och 2013:8 i vår författningssamling.

Lagar och regler som styr högskolan (Universitetskanslersämbetets webbplats)

Översättning till engelska av högskoleförordningen för bilaga till examensbevis enligt nuvarande examensordning

Översättning till engelska av nuvarande examensordning

UHR:s svensk-engelska ordbok

Sveriges referensram för kvalifikationer

Internationell mall för Diploma Supplement (på engelska, pdf)

Äldre examina

The Swedish higher education system. According to legislation before 1 January 2007 (pdf)

Översättning till engelska av högskoleförordningen 2003 (gamla examensordningen), (pdf)

Översättning till engelska av äldre examensordning (pdf)

Examenskrav för lärarexamen enligt äldre bestämmelser (pdf)

Senast uppdaterad: 12 maj 2022