Ett Diploma Supplement innehåller åtta sektioner vars ordning ska följas. Läs vilka sektioner det gäller i föreskriften UHRFS 2013:9. Varje sektion har i sin tur ett antal undersektioner där information ska fyllas i så fullständigt som möjligt. I fall det rubriken inte är tillämplig ska man ange "Not applicable" (N/A).

Senast uppdaterad: 19 oktober 2018