Här hittar du som är examenshandläggare dokument som du kan behöva för att skriva bilagan till examensbeviset, Diploma Supplement.

Diploma Supplement innehåller åtta sektioner som du kan läsa om i föreskriften UHRFS 2019:4. Varje sektion har i sin tur ett antal undersektioner där information ska fyllas i så fullständigt som möjligt.

För att underlätta skapandet av digitala examensbilagor hämtas vissa uppgifter automatiskt i Ladok när man skapar en examensbilaga. Andra delar av UHR:s stödtexter ligger i Ladok som så kallade nationella standardtexter.  

Föreskriften UHRFS 2019:4 (pdf)

Allmänna råd med kommentarer (pdf) 

Allmänna råd med kommentarer som webbsida

Aktuella examina

The Swedish higher education system. According to legislation after 1 January 2007 (pdf)

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina, UHRFS 2013:6, har ändrats, se UHRFS 2013:6, 2013:7 och 2013:8 i vår författningssamling.

Lagar och regler som styr statliga universitet och högskolor (Universitetskanslersämbetets webbplats)

Översättning till engelska av högskoleförordningen för bilaga till examensbevis enligt nuvarande examensordning

Översättning till engelska av nuvarande examensordning

UHR:s svensk-engelska ordbok

Sveriges referensram för kvalifikationer

Internationell mall för Diploma Supplement (på engelska, pdf)

Äldre examina

The Swedish higher education system. According to legislation before 1 January 2007 (pdf)

Översättning till engelska av högskoleförordningen 2003 (gamla examensordningen), (pdf)

Översättning till engelska av äldre examensordning (pdf)

Examenskrav för lärarexamen enligt äldre bestämmelser (pdf)

Senast uppdaterad: 17 januari 2023