Utlåtandet visar att en person har en utbildning som är avslutad med examen. Det visar också vilken svensk examen och utbildningsnivå som utbildningen närmast kan jämföras med.

Under vårvintern 2019 lanserar vi ett digitalt utlåtande för bedömning av utländsk utbildning, som ska ersätta utlåtandet på papper.

Utlåtande över gymnasieutbildning

Du som har en avslutad utländsk gymnasieutbildning och ansöker om bedömning, kommer i bedömningen att se om din utbildning ger grundläggande behörighet för studier på universitet och högskola eller om det är en gymnasial yrkesexamen som inte ger behörighet. Om din gymnasieutbildning ger tillträde till högre utbildning så ger den oftast även särskild behörighet i vissa ämnen, då står det också i bedömningen.

Utlåtandet kan du använda för att veta vad du behöver komplettera din utbildning med innan du studerar vidare. Du kan också använda det som komplement till dina utbildningsdokument och CV när du söker arbete.

Här läser du mer om särskild behörighet.

Exempel på hur ett äldre utlåtande över en gymnasieutbildning (pdf) kan se ut som är utfärdat före 1:a oktober 2016.

Klicka på bilden för att se hur ett nytt utlåtande över en gymnasieutbildning kan se ut (utfärdat efter 1:a oktober 2016).

Utlåtande över akademisk utbildning

Om du har en akademisk examen eller en yrkesutbildning beskriver utlåtandet den utländska utbildningen, det vill säga var du har studerat, vilken examen du har, hur lång utbildningen var, och jämför den utländska utbildningen med en svensk examen. I en kommentar beskriver vi bland annat vad den utländska utbildningen har för inriktning (innehåll).

I första hand jämför UHR din utbildning med en svensk examen. I vissa fall finns ingen motsvarande examen i den svenska examensordningen eller så finns det väsentliga skillnader mellan utbildningarnas innehåll, syfte, nivå eller omfattning. Då kan UHR i undantagsfall erkänna en utbildning som motsvarande ett års studier på grundnivå eller på avancerad nivå.

I andra fall kan UHR inte erkänna din utbildning alls. Istället för ett utlåtande får du då ett brev där vi förklarar vad det beror på. Om det är möjligt hänvisar vi där vidare till andra myndigheter och organisationer.

Jämförelsen innebär att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och har motsvarande syfte och plats i det utländska utbildningssystemet som den svenska examen. Det kan dock finnas skillnader i innehållet.

Inga högskolepoäng anges, varken för utbildningen som helhet eller för delkurserna. I kommentaren ges översiktlig information om utbildningens inriktning och annat som kan vara relevant. För närmare information om innehållet i utbildningen måste du gå direkt till ämnesförteckningen.

Exempel på hur ett äldre utlåtande över en akademisk utbildning (pdf) kan se ut som är utfärdat före 1:a oktober 2016.

Klicka på bilden för att se hur ett nytt utlåtande över en akademisk utbildning kan se ut (utfärdat efter 1:a oktober 2016).

 

Utlåtande över eftergymnasial yrkesutbildning

Av utlåtandet för eftergymnasial yrkesutbildning framgår om den utländska utbildningen motsvarar nivån för svensk yrkeshögskole- eller kvalificerad yrkeshögskoleexamen, och är av liknande omfattning.

  • Yrkeshögskoleexamen omfattar minst 1 års heltidsstudier.
  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 2 års heltidsstudier, minst 25 % av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA).

Utlåtandet beskriver vilken inriktning utbildningen har och eventuell specialisering. Om utbildningen ger rätt till viss yrkestitel eller rätt att utöva ett yrke i utbildningslandet framgår det av utlåtandet.

Exempel på hur ett äldre utlåtande över en eftergymnasial yrkesutbildning (pdf) kan se ut.

Klicka på bilden för att se hur ett nytt utlåtande över en eftergymnasial yrkesutbildning kan se ut (utfärdat efter 1:a oktober 2016).

Kommentar i utlåtandet

Exempel på information som lämnas i kommentaren är om utbildningen är tydligt yrkes- eller forskningsinriktad, om det ingår ett examensarbete eller praktik. Två utbildningar inom samma ämnesområde kan vara helt olika och ha olika syfte. I vissa länder finns dubbla system inom högre utbildning där man kan gå antingen teoretiska utbildningar vid universitet eller mer praktiska utbildningar, med omfattande inslag av handledd praktik, vid andra typer av lärosäten. Kommentaren i utlåtandet ger en förklaring i sådana fall.

Variationer mellan olika utbildningar

Bedömningen innebär ingen exakt överensstämmelse - i många utbildningar finns vissa kurser med anknytning till samhällsförhållanden, lagar och förordningar i utbildningslandet. Sådana skillnader kan kompenseras med studier eller relevant yrkesverksamhet. Även inom Sverige varierar innehållet i utbildningar beroende på var och när man har studerat.

En värdehandling tryckt på säkerhetspapper

Utlåtandet är en värdehandling som utfärdas på säkerhetspapper och är därmed skyddat mot reproduktion och ingrepp/ändringar. Utlåtandet har följande säkerhetsdetaljer: vattenmärken, fluoroscerande fibrer, UV-tryck och reliefprägling.

Utlåtandet är inte en examen

Erkännandet och utlåtandet innebär inte att du får en svensk examen. Utlåtandet är tänkt att vara en vägledning för arbetsgivare. Det kan också fungera som en vägledning för svenska universitet och högskolor om du söker till en svensk utbildning. Men utlåtandet ger ingen information om hur många svenska högskolepoäng som din utländska utbildning motsvarar.

Utlåtandet kan inte överklagas

Utlåtandet är inget myndighetsbeslut och går därför inte att överklaga. Du kan däremot be om en så kallad omprövning, skicka då e-post till oss med ditt registreringsnummer och vad du anser är felaktigt med bedömningen. Tänk på att utbildningsväsendet skiljer sig åt mellan olika länder och det innebär att en utländsk utbildning ibland inte uppfyller de kriterier som efterfrågas i den svenska motsvarigheten.

Bedömning utan dokument

Om du saknar dokumentation över delar eller hela din utländska eftergymnasiala utbildning kan du ansöka om att få en beskrivning av utbildningsbakgrund från UHR istället för ett utlåtande.

En beskrivning av utbildningsbakgrund skiljer sig från ett utlåtande över utländsk utbildning eftersom den baseras på de uppgifter du anger i ansökan samt på den kunskap och referensmaterial som UHR har om utbildning från det land där du har studerat. I ett utlåtande över utländsk utbildning har UHR också granskat de faktiska utbildningsdokumenten och bedömt om de är äkta.  Läs mer om vem som kan söka om beskrivning av utbildningsbakgrund och hur man går tillväga.

Klicka på bilden för att se ett exempel på hur en beskrivning av utbildningbakgrund (pdf) kan se ut.Senast uppdaterad: 8 november 2018