UHR:s utlåtande visar vad din utländska utbildning motsvarar i Sverige. Det är ett digitalt certifierat dokument som skickas till dig med e-post.

Digitalt original

Utlåtandet är ett dokument med digital certifiering. Ett digitalt certifikat i form av ett blått band med uppgifter om signeringen visar att dokumentet är äkta. Detta gäller utlåtanden som har skickats efter den 19 mars 2019.

Det går att öppna utlåtandet i vilken pdf-läsare som helst, men du ser bara det blå bandet i Adobe Reader på en dator. Bandet visas inte i mobiltelefon eller på en surfplatta.

Bilden visar ett blått band med texten Certifierat av ENIC-NARIC Sverige, Universitets- och högskolerådet

Spara ner ditt utlåtande

Utlåtandet är en värdehandling och du får bara ett original. Du bör därför ladda ner och spara ditt utlåtande på ett säkert ställe.

Du kan skicka med utlåtandet digitalt när du söker jobb eller utbildning, då följer också certifikatet med. Om du skriver ut utlåtandet så är det inte längre certifierat utan en kopia.

Utan e-postadress får du en utskrift

Om du inte har en e-postadress eller om du har skyddad identitet, så får du en utskrift av det digitala utlåtandet skickat till dig med vanlig post. Originalet finns kvar digitalt hos UHR och du får endast en kopia utskriven till dig. 

Utbildningsdokument i original skickas tillbaka

Om du har skickat in originaldokument till oss så skickas de tillbaka till dig i ett separat brev med rekommenderad post.
Rekommenderad post betyder att du behöver gå till ett postombud och visa legitimation för att få ut brevet. Du får meddelande av postombudet när du har ett brev att hämta ut.

Utan dokument

Om du har ansökt om en beskrivning av din utländska utbildning för att du saknar vissa eller alla dina utbildningsdokument så får du också en pdf-fil med digital certifiering istället för ett pappersdokument.

För dig som är arbetsgivare

Innehållet i ett utlåtande är detsamma som tidigare men du kan nu få ett digitalt utlåtande från en arbetssökande. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig om du har frågor kring utlåtanden eller innehållet i det.

Senast uppdaterad: 29 april 2019