UHR gör en polisanmälan ifall utbildningsdokument som har skickats in visar sig vara förfalskade.

Vad är en förfalskning?

UHR uppfattar en förfalskning som en efterbildning av ett utbildningsdokument med syfte att det ska framstå som identiskt med originalet. Vi skiljer mellan tre olika typer av förfalskningar:

  • Helförfalskning, det vill säga att utbildningsdokumentet är förfalskat i sin helhet (till exempel en falsk examen).
  • Delförfalskning, det vill säga att en del av ett äkta utbildningsdokument har ändrats eller manipulerats (till exempel ett bokstavsbetyg har ändrats från ett ”D” till ett ”A”);
  • Dokument som har personen har fått på ett opassande eller olagligt sätt (till exempel stulna blanka utbildningsdokument som hen har fått på olagligt vis).

Det är de två första kategorierna som är vanligast.

Vad händer om jag har skickat in förfalskade utbildningsdokument?

Att skicka in förfalskade utbildningsdokument till UHR är ett lagbrott. Om vi misstänker att dina dokument är förfalskade kontaktar vi myndigheterna i ditt utbildningsland. Ifall vi får en bekräftelse på att dokumenten är förfalskade gör vi en polisanmälan, något som vi gör ett flertal gånger varje år.

För att anmäla till polis ska vi ha en misstanke om åberopande av falsk urkund med hänvisning till Brottsbalken (1962:700, BrB), 14 kap. 1 § BrB. Fällande dom leder till straff i form av böter eller fängelse.

Tänk på att en fällande dom även leder till att du hamnar i Polismyndighetens belastningsregister som i sin tur gör det omöjligt att arbeta inom förskola, skola, skolbarnomsorg, vård och omsorg (se Lag 1998:620 om belastningsregister). Det kan också göra det svårare att få jobb inom andra yrkesområden, studera vidare samt påverkar dina möjligheter att få förlängt uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap negativt.

Sanningsförsäkran i webbansökan

När du gör en ansökan om bedömning av din utländska bedömning garanterar du att du lämnar korrekta uppgifter i ansökan.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2018