Arbete och praktik inom EU:s institutioner

Att arbeta inom en EU-institution är en möjlighet att få vara med och påverka Europas framtid och utveckling. Genom Universitets- och högskolerådet kan du få information om karriärmöjligheter inom EU:s olika institutioner. Vi erbjuder också kostnadsfritt stöd och träning inför uttagningsproven för EU:s fasta tjänster.