Finland har en stor andel studenter som reser på utbyte. Vad gör de som vi i Sverige kan ta lärdom av?

För att få svar och inspiration till EU-projektet ”Att öka utgående studentmobilitet” har en delegation av personal från UHR, Euroguidance, SFS och svenska lärosäten varit på studieresa till Finland. Delegationen träffade representanter för Haaga-Helia, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan (Hanken) och Aalto-universitetet samt studentrepresentanter från SAMOK.

Svenska studiegruppen utanför Haaga-Helia i Helsingfors

Vägledare vid finska lärosäten arbetar med studenten redan från starten av utbildningen. Det primära syftet är att öka genomströmningen, men på köpet kommer ett ökat intresse för studentutbyte. Alla studenter vid de besökta lärosätena går en introduktionskurs som är på 1-2 högskolepoäng. Det är studie- och yrkesvägledare men ibland också så kallade teacher tutors (lärarhandledare med ämneskunskap för utbildningen) som håller i dem.

Kontinuerlig vägledning och individuell plan

-  Studenterna har schemalagda vägledningstillfällen upp till tre gånger under utbildningen och redan vid det första samtalet diskuterar man vad studenten vill med sin utbildning, möjliga framtida yrkesval och möjligheten till internationalisering och mobilitet, berättar projektledare Anders Ahlstrand, UHR.

-   Studenten skriver i samråd med vägledaren en individuell studieplan som sedan följs upp och revideras under studietiden, fortsätter Annika Ghafoori, också projektledare från UHR.

I en sådan studieplan kan ingå att förbättra språkkunskaper inför ett eventuellt utbyte. Det har ett stort värde att alla blir sedda och får prata om sin individuella utveckling.

-   Vi tror att dessa samtal och individuella studieplaner blir ett sätt för studenten att fundera över både lärandemål men också möjligheten att låta ett utbyte bli en del av utbildningen avslutar Annika Ghafoori, projektledare från UHR.

Fyra högskolor testar

Nästa steg i projektet är att sätta samman en förslagskatalog med goda exempel från Finland och andra håll för att visa på möjligheter till utveckling av den svenska vägledningen. Fyra lärosäten ska testa förslagen för att se om det går att öka den utgående mobiliteten.

-  Vi kommer också att medverka vid UHR-konferensen Programdagarna den 28 maj och även hålla ett virtuellt vägledarkafé för högskolevägledarna, berättar Anders Ahlstrand.

Projektet har ett annat ben som handlar om hur mobilitet kan integreras i lärandemålen. Där kommer erfarenheter att hämtas in från Holland och det hela avslutas med en konferens i april 2016.

Fotnot: Drygt 10 000 finska studenter åkte på utbyte läsåret 2012/13. Samma period var det knappt 7 000 svenska studenter som åkte på utbyte från svenska universitet och högskolor.

Senast uppdaterad: 1 februari 2023