Mobilitetens roll i högre utbildning och vad händer med den avancerade nivån var temata för Bolognaseminarier under 2012.

1. Mobilitetens roll i högre utbildning, 3 oktober 2012

Mobilitet som viktig faktor för att uprätthålla kvaliteten i europeisk högre utbildning och studenters syn på mobilitet var frågor som behandlades under seminariet i oktober.

Program

Program Mobilitetens roll i högre utbilding, 3 oktober 2012 (pdf)

Presentationer

Selma Memic, departementssekreterare, Utbildningsdepartementet:

Mobilitetens roll i högre utbildning, rapport från ministermötet i Bukarest 2012 (pdf)

Erik Pedersen, viceordförande SFS:

Politiska prioriteringar, ministermötet i Bukarest 2012 (pdf)

Elisabeth Gehrke, styrelseledamot, European Students' Union, ESU:

Bologna with student eyes (pdf)

Arne Haugen, seniorrådgivare, Senter for internasjonalisering av utdanning, Norge:

Resultat från nordisk mobilitetsstudie (pdf)

Lars Holberg, direktör för internationella relationer, Linköpings universitet:

Resultat från International Student Barometer, ISB (pdf)

Anders Olsson, lektor, och Sandra Wall Reinius, lektor, Mittuniversitetet:

Lärarmobilitet och internationalisering (pdf)

Förutsättningar för mobilitet (pdf)

Frederik De Decker, Senior Education Advisor, Ghent University Association, Belgium:

International/intercultural learning outcomes as a quality feature in higher education (pdf)

Magnus Mähring, professor, Handelshögskolan i Stockholm:

CEMS and Its Role in the SSE Program Offerings (pdf)

Victoria Barabash, lektor, Luleå tekniska universitet:

Mobilitet och näringslivssamverkan i planeringen av ett nytt program (pdf)

Karin Röding, rektor, Mälardalen högskola och medlem i SUHF:s arbetsgrupp för framtidsanalys för högskolesektorn:

Betydelsen av inernationell kompetens i framtiden? (presentation saknas)

2. Informationsmöte om ECTS-/DS-labelansökan 2012

Med anledning av Europeiska kommissionens inbjudan att ansöka om ECTS och DS labels, anordnade Internationella programkontoret, som ansvarigt nationellt kontor för samordning av ansökningsförfarande, ett informationsmöte för att belysa detaljerna kring ansökan om ECTS-/DS-labels.

Under mötet gick ett antal Bologna- och ECTS/DS-experter igenom ansökningsinstruktioner och övriga handlingar samt svarade på frågor.

Mötet vände sig till rektorer, examenshandläggare, internationaliseringsansvariga, erasmusansvariga samt kontaktpersoner för Bolognaprocessen.

Presentationer

Program informationsmöte ECTS-/DS-labels mars 2012 (pdf)

ECTS and Diploma Supplement Labels (pdf)

ECTS-/DS-labelansökan 2012 (pdf)

3. Vad händer med den avancerade nivån?, 25 januari 2012

Vad vill vi med den avancerade nivån, relationen avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, yrkesexamen och/eller masterexamen var frågor som behandlades under seminariet i januari.

Program

Program: Vad händer med den avancerade nivån? (pdf, nytt fönster)

Presentationer

Relationen avancerad- och forskarutbildningsnivå (pdf, nytt fönster)
Hur kan övergången effektiviseras och förenklas?
Anders Gustafsson, dekan forskarutbildning, Karolinska institutet

Civilingenjör: är 3+2 = 5? (pdf, nytt fönster)
Uppdelad vs sammanhållen utbildning
Björn Victor, ordförande tekniska utbildningsnämnden, tf. prodekan för utbildning
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, UU

Relationen mellan den avancerade nivån och forskarutbildningen (pdf, nytt fönster)Benjamin Ulfenborg, ordförande SFS-DK

Hur ser arbetsgivarna på mastern? (pdf, nytt fönster)
Mats Jägstam, Högskolan i Skövde

Den svenska mastern - sett i ett europeisk perspektiv (pdf, nytt fönster)
Vad händer med den avancerade nivån?
Hanne Smidt, Senior Advisor, EUA, Hanne Smidt Consulting

Mastersexamen och/eller yrkesexamen (pdf, nytt fönster)
Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning, Karolinska Instituet

Yrkesexamen och/eller masterexamen (pdf, nytt fönster)
Vad händer med den avancerade nivån? Erfarenheter från SLU.
Lena Andersson-Eklund, Sveriges lantbruksuniversitet

Avancerad nivå (pdf, nytt fönster)
Lena Eriksson, Högskoleverket

Hur ser arbetsgivarna på mastern? (pdf, nytt fönster)
Per Fagrell, Teknikföretagen

Undersökning av internationella mastersprogram vid Uppsala universitet (pdf, nytt fönster)
Presentation av några resultat
Thomas Öst, Enheten för kvalitet och utvärdering, Uppsala universitet

Tidigare Bolognaseminarier

Bolognaseminarier har hållits sedan 2009. Om du är intresserad av vad som har tagits upp vid seminarierna tidigare år så ska du kontakta Anders Ahlstrand.

Anders Ahlstrand
Universitets- och högskolerådet
E-post: bolognaexpertgruppen@uhr.se
Tel: 08-453 72 59

Senast uppdaterad: 17 september 2020