Eurydikenätverkets nyhetsbrev förenklar din omvärldsbevakning av vad som händer inom europeisk utbildning och utbildningspolitik. Du får också information om nyligen utgivna och planerade publikationer från Eurydike.

Senast uppdaterad: 8 december 2015