Lyssna

Vuxenutbildning i Europa: Breddade möjligheter till lärande

Tematisk rapport samt ett sammandrag på svenska: Hur bra kan vuxna i Europa läsa, skriva och räkna? Vilken IT-kompetens har de? Erbjuds alla livslångt lärande? Vilka hinder upplevs? Hur når man ut till dem som har störst utbildningsbehov?

Rapporten ”Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities” utgår från svaren och går igenom hur länder arbetar för att erbjuda utbildning till dem vars utbildningsnivå och arbetslivserfarenheter inte är konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Rapporten granskar de nationella strategierna för vuxnas lärande, möjligheterna att gå statligt finansierade utbildningar med ekonomiskt stöd men också möjligheterna till flexibla utbildningsvägar samt till vägledning.

Rapport på engelska        Sammandrag på svenska

dekorationsbild               

Kontakt

För ytterligare information: Ulf Hedbjörk och Kate Sevón, utredare, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 1 oktober 2018