I rapporten "Teachers´ and school heads´ salaries and allowances in Europe 2014-2015" jämförs löneläget för lärare och rektorer i hela Europa. Här finns även en nationell översikt för alla länder. Bland annat framgår att 13 länder i Europa har ett lönetak för lärare som är högre än i Sverige.

I nästan hela Europa beslutas lärarlönernas lägstanivå av central undervisningsmyndighet. Undantagna är de nordiska länderna. Lägstalönen för lärare på grundskolenivå ligger i de flesta länder under landets BNP per capita. Luxemburg, Liechtenstein och Norge utmärker sig i lönestatistiken med lärarlöner långt över övriga länder.

Spannet mellan lägsta och högstanivån varierar, liksom relativt hur många tjänsteår som krävs för att nå dit.  I ungefär en tredjedel av Europas länder belönas exempelvis vidareutbildning, studentresultat, ytterligare ansvar, geografisk placering och undervisning av elever med särskilda behov enligt Eurydike-rapporten Teachers and schoolheads salaries and allowances in Europe 2014-2015.

Kontakt

För ytterligare information: Ulf Hedbjörk och Kate Sevón, utredare, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 3 december 2015