Hur mycket måste högskolestudenter i Europa betala för att studera? Gäller avgifterna alla studenter? Vilka villkor och kriterier finns för att en student ska få tillgång till ekonomiskt stöd?

Dessa är några av de frågor som besvaras av Eurydikenätverkets nya rapport National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2015/16.

Denna årliga rapport ger en jämförande EU-omfattande översikt över avgifter och studiestöd för 2015/16. Den innehåller också korta sammanfattningar om varje land som beskriver hur avgifter och studiestödsystem (inklusive bidrag och lån) fungerar inom den högre utbildningen.

Rapporten omfattar 28 EU-medlemsstater samt Bosnien och Hercegovina, Schweiz, Island, Liechtenstein, Montenegro, f d jugoslaviska republiken Makedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Kontakt

För ytterligare information: Ulf Hedbjörk och Kate Sevón, utredare, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se 

Senast uppdaterad: 1 oktober 2018