Sverige är bra på överföring av offentliga bidrag och lån men mindre bra på information och vägledning om rörlighet i utbildningssyfte. Det visar Eurydikenätverkets nya Mobility Scoreboard.

Rapporten Mobility Scoreboard sammanställer hur de europeiska länderna svarar upp mot sex indikatorer som underlättar eller försvårar mobilitet. Det kan bland annat handla om vägledning, studiestöd eller tillgodoräknande.

Förutom själva rapporten har Eurydike tillsammans med Cedefop (IVET) också utvecklat en webbapplikation för enkel och snabb jämförelse mellan länder.

 

Kontakt

För ytterligare information: Ulf Hedbjörk och Kate Sevón, utredare, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 16 juni 2017