Lyssna

Lärares och skolledares löner och ersättningar i Europa, 2015/16

Lärarlönerna ökade i 24 länder eller regioner, under 2015-2016, medan de låg kvar på ungefär samma nivå i 16 länder. Under de senaste sju åren har lagstadgade minimilöner ökat eller varit fortsatt stabila i de flesta europeiska länder, även om några fortfarande ligger under 2009 års nivå.

Ersättningen är en nyckelfaktor för att göra läraryrket till ett attraktivt yrke. Rapporten ”Lärares och skolledares löner och ersättningar i Europa - 2015/16”  är en jämförande översikt över lägsta och högsta lagstadgade löner för lärare och skolledare från förskola till och med gymnasienivå i offentliga skolor i 40 europeiska länder eller regioner.

Rapporten beskriver också förändringarna i lärarnas grundlöner under det senaste året och utvecklingen av lärarnas köpkraft sedan 2009.

Rapporten ser också till faktiska löner, löneutveckling och tillgängliga ersättningar i respektive land.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har regeringens uppdrag att vara nationellt kontor för Eurydike. UHR har varit delaktiga i arbetet med rapporten.

Här kan du läsa hela rapporten ” Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe, 2015/16” på engelska.

Kontakt

För ytterligare information: Ulf Hedbjörk och Kate Sevón, utredare, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 16 juni 2017