Forums uppdrag är att underlätta internationalisering av den svenska högskolan.

Forum för internationalisering skapades i slutet av 2008 på Utbildningsdepartementets initiativ. Syftet är att förbättra samordningen mellan de svenska myndigheter och organisationer som berörs av och kan påverka universitetens och högskolornas internationalisering.

Internationaliseringen av den högre utbildningen ger möjligheter, men det kan också uppstå problem. När många organisationer är inblandade finns det till exempel risk att frågor faller mellan stolarna.

Forum för internationalisering ska bidra till att undanröja hinder för internationalisering av högre utbildning i Sverige. Det gäller alla former av internationalisering:
  • utresande från Sverige av studenter och lärare
  • inresande till Sverige av studenter och lärare
  • internationalisering på hemmaplan

I forumet kan deltagarna utbyta erfarenheter, inventera möjligheter och arbeta tillsammans för att undvika sådana problem.

Forumet har till uppgift att underlätta samordning av de berörda myndigheternas och organisationernas arbete. Forumet träffas tre gånger per år och arbetet samordnas av Universitets- och högskolerådet.

Bidra med frågor

För att underlätta internationalisering vill vi i forumet gärna få in frågor och exempel på problem.

Mejla eller ring till Anders Ahlstrand.
E-post är fornamn.efternamn@uhr.se

Anders Ahlstrand har telefon 010-470 04 59
Madelen Charysczak har telefon 010-470 05 25

Vilka är med i Forum för internationalisering?

I forum ingår följande organisationer och deras representanter.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Henrik Strömberg-Croné, utredare, rättsavdelningen 
Alexandra Swenning, utredare, rättsavdelningen

Justitiedepartementet

Otto Svanberg Ohlsson, departementssekreterare, enheten för migrations- och asylpolitik

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Ylva Fältholm, rektor, Högskolan i Gävle
Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF
Cilla Häggkvist, Uppsala universitet
Tina Murray, internationell strateg, KTH, ledamot i SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor
Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande för SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor

Näringsdepartementet

Lena Bruce, kansliansvarig, kansliet för innovations- och forskningskontoren i
utlandet

Migrationsverket

Camilla Odin, rättslig expert, migrationsrättsavdelningen
Markus Filipsson, processledare, kvalitetsavdelningen

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Hans Pohl, programchef

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Katri Pohjolainen, senior forskningssekreterare, enheten för forskningssamarbete, avdelningen för partnerskap och innovation
Veronica Melander, senior forskningssekreterare, enheten för forskningssamarbete, avdelningen för partnerskap och innovation

Svenska institutet

Kurt Bratteby, avdelningschef, avdelningen för relationsskapande verksamhet
Åsa Lundmark
, enhetschef, enheten för stipendier och projektstöd

Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Linn Svärd, ordförande, Uppsala universitet

Universitets- och högskolerådet

Andreas Sandberg, enhetsschef, avdelningen för antagning och studentstöd
Tuula Kuosmanen
, avdelningschef, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Daniel Edquist, enhetschef, avdelningen för internationellt samarbete

Universitetskanslersämbetet

Anna Lund, utredare, analysavdelningen
Ulf Hedbjörk, utredare, utvärderingsavdelningen

Utbildningsdepartementet

Helena Lejon, kansliråd, universitets- och högskoleenheten
Jonas Brynhildsen
, universitets- och högskoleenheten

Utrikesdepartementet

Anna Buhré Kervefors, departementssekreterare

Senast uppdaterad: 23 september 2021