Här finns minnesanteckningarna för möten från de två senaste åren.

Mötesdatum för 2016

4 februari, 11 maj och 20 oktober

Minnesanteckningar från möten under 2016

11 maj

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet:
Transnationella strategier och det svenska högskolefältet,
Mikael Börjesson och André Bryntesson

Utresande svenska studenter - Studentkategorier och hinder för mobilitet,
Anders Clarhäll

Möjliggöra mobilitet - Erfarenheter från SLU
Geir Löe

Det akademiska värdet av mobilitet - Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter
Anders Ahlstrand

Swedish International Students & Alumni, SISA
Maximilian Richter och Henrik Blomqvist

4 februari

Minnesanteckningar(pdf)

Presentationer från mötet:
SUHF:s expertgrupp för internationalisering
Eva Malmström Jonsson

Coming to Sweden to study - a hearing on conditions for international students in Sweden

Hearing för internationella studenter, Göteborg, december 2015
Anders Clarhäll

Möten under 2015

30 september

Minnesanteckningar (pdf)

Presentation från mötet:
Processkartläggning - förslag till fortsatt arbete
Anders Clarhäll

22 april

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet:
Förhandsbesked av tillgodoräknande
Carl Larsson

Tillgodoräknande av utlandsstudier
Anders Ahlstrand

Utbytesstudier och studiestöd
Henrik Strömberg Croné

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning
Malin Jönsson och Cecilia Georg

Nya bestämmelser avseende studiemedel för utlandsstudier
Henrik Strömberg Croné

 

Möten under 2014

3 december

Till minnesanteckningarna
Minnesanteckningar (pdf)

1 oktober

Till minnesanteckningarna
Se även kortversion av minnesanteckningarna i pdf

9 april

Till minnesanteckningarna
Se även kortversion av minnesnateckningarna i pdf

Tidigare år

Om du vill veta vad som har hänt under forumets tidigare verksamhetsår - kontakta:

Anders Ahlstrand
E-post: fornamn.efternamn@uhr.se
Telefon: 010-470 04 59

och

Anders Clarhäll
E-post fornamn.efternamn@uhr.se
Telefon: 010-470 04 02

Senast uppdaterad: 29 januari 2016