Den 19 augusti 2014 anordnades ett seminarium om strategisk internationalisering i Uppsala. Initiativet stod Universitets- och högskolerådet tillsammans med Forum för internationalisering för.

Syftet med seminariet var

”att gemensamt undersöka hur de svenska lärosätena ser på begreppet strategisk internationalisering och inspirera till fortsatt utveckling inom området”.

Målgruppen för seminariet var personer i lärosätenas ledning som arbetar med strategisk internationalisering, huvudsakligen ifråga om utbildning.  Totalt kom drygt 90 personer till seminariet.

Inför seminariet inbjöds de som anmält sig att skriva korta reflektioner på temat strategisk internationalisering. Sammanlagt 13 bidrag kom in och dessa sammanställdes i en miniantologi som skickades ut inför seminariet. Miniantologin hittar du här:

Reflektioner om strategisk internationalisering

Program och avslutande diskussion

Programmet bestod av sex korta presentationer från olika organisationer och lärosäten. Därefter följde en avslutande gemensam diskussion. Programmet, presentationerna och en sammanfattning av diskussionen hittar du här nedanför.

Program med presentationer 19 augusti

Avslutande diskussion

Senast uppdaterad: 29 maj 2019