Lyssna

Mobilitet

Arbetet inom området syftar till att förbättra förutsättningarna för mobilitet för in- och utresande studenter, forskare och personal och omfattar både dem som reser genom utbytesavtal och dem som åker på egen hand. Området ska även verka för att hinder för mobilitet undanröjs.

Illustration Plint, mobilitet

Planer för 2023

Efter en inventering, bland annat genom utpekade delar i Internationaliseringsutredningens två volymer, lärosätenas enkätsvar till internationaliseringsutredningen och dialog på hearing har arbetsområdet identifierat ett antal sakfrågeområden av varierande komplexitet. Arbetet kommer att bedrivas i fyra undergrupper, vilka kommer att fokusera på:

 • Frågor som rör gemensamma program och studentstatus vid olika mobilitetsformer.
 • Att stärka förutsättningar för mobilitet inom professionsutbildningar.
 • Att undanröja hinder eller skapa främjandeåtgärder kopplade till migrationsprocessen.
 • Att kartläggning stipendier och annan finansiering för mobilitet.

Representanter inom arbetsområdet

 • Henrik Strömberg Croné, CSN
 • Alexandra Swenning, CSN
 • Leif Eriksson, Euraxess
 • Josefine Thoresson, Formas
 • Markus Filipsson, Migrationsverket
 • Marcus Engman, Migrationsverket
 • David Lindstrand, Migrationsverket
 • Andreas Göthenberg, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT
 • Mattias Löwhagen, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT
 • Mohit Gupta, SUHF/Högskolan Väst
 • Åsa Carlsson, SUHF/Kungliga tekniska högskolan
 • Lisa Truedsson, Svenska institutet, SI
 • Erik Diaz Milla, Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • Soha Kadhim, Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • Daniel Edquist, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • Magnus Hallbåter, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • Alma Joensen, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • Catrine Åkerblom, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • Ulrika Boman, Universitetskanslersämbetet, UKÄ
 • Sebastian Steele, Universitetskanslersämbetet, UKÄ
 • Eric Olm, Vetenskapsrådet
 • Erik Litborn, Vinnova

Om du vill komma i kontakt med arbetsområdet kan du kontakta sammankallande: Magnus Hallbåter, UHR, magnus.hallbater@uhr.se

Senast uppdaterad: 23 februari 2023