Lyssna

Ansvarsfull internationalisering

Arbetsområdet har till uppgift att erbjuda en nationell arena för frågor kring ansvarsfull internationalisering och för inkluderande erfarenhetsutbyten till stöd för lärosäten och myndigheter.

Illustration Plint, ansvarsfull internationalisering

Denna arena ska bidra till ökad medvetandegrad och stärka kompetens i frågor som rör internationalisering – möjligheter, utmaningar, risker och hot. Den ska också kunna utgöra ett stöd i att ”göra rätt” liksom att genom den samlade erfarenheten kunna vara en kunskapsnod i händelse av utmanande situationer.

Arbetsområdets huvudsakliga inriktning står på tre ben:

 1. Öka medvetenheten på myndigheter och lärosäten kring frågeställningarna inom ansvarsfull internationalisering och deras relevans för forskning och innovation.
 2. Bidra till ökad kunskap och kompetens inom området.
 3. Erbjuda checklistor och vägledningar, samt möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Representanter inom arbetsområdet

 • Britta Fängström, Formas
 • Andreas Göthenberg, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT
 • Anna Maria Koziomtzis, SUHF/ Kungliga musikhögskolan
 • Åsa Danielsson, SUHF/Linköpings universitet
 • Ali Al-Zargani, Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • Moa Johansson, Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • André Hesselbäck, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • Ann-Mari Fineman, Vinnova
 • Stefan Törnqvist, Vetenskapsrådet

Om du vill komma i kontakt med arbetsområdet kan du kontakta sammankallande: Ann-Mari Fineman, Vinnova, ann-mari.fineman@vinnova.se

Senast uppdaterad: 13 mars 2023