Nyheter och lästips

Här hittar du tips på bland annat publikationer, rapporter och nyhetsbrev med koppling till internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation.

Prenumerera på nyhetsbrev

Universitetskanslerämbetet, Prenumerera på nyhetsbrev

Universitets- och högskolerådet, Nyhetsbrev

Vetenskapsrådet, Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vinnova, Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SWERI:s nyhetsbrev, mejla till: isabella.ismail@vinnova.se

Formas, Nyhetsbrev

STINT, Anmälan till nyhetsbrev

Publikationer och utredningar