Lyssna

Omvärldsbevakning och analys

Arbetsområdets syfte är att fungera som en nod för den omvärldsbevakning och analys som sker och som är relevant för internationaliseringsfrågor.

Illustration Plint, omvärldsbevakning och analys

Arbetet innefattar att skapa långsiktig samordning, för att öka kännedomen om omvärlden samt att skapa en gemensam, övergripande och aktuell bild av internationella omvärldsfaktorer som påverkar internationalisering av utbildning, forskning och innovation. Målet är att underlätta för lärosäten och myndigheter att göra välavvägda strategiska val avseende internationalisering.

Arbetsområdets mål är att:

 • Identifiera relevant omvärldsbevakning och analys som utifrån identifierade kunskapsluckor och kunskapsbehov ger stöd för lärosätenas internationalisering.
 • Identifiera behov av samarbeten inom de ingående organisationerna för att stärka lärandet om förutsättningarna för internationalisering.
 • Effektivt sprida och tillgängliggöra information kring omvärldsbevakning och analys.

Planer för 2023

Arbetsgruppen träffas regelbundet för att jobba vidare med en konkretisering av målen där det bland annat ingår strukturera och prioritera bland de kunskapsluckor och kunskapsbehov som identifieras.

Att sprida och tillgängliggöra omvärldsbevakning och analys på ett effektivt sätt är ytterligare något som ska utvecklas under året. Deltagarna i arbetsområdet gör redan mycket omvärldsbevakning och analys liksom många andra aktörer nationellt och internationellt. Vi kommer därför under året undersöka vilka kommunikationsplattformar som är lämpliga för spridning och tillgängliggörande av material och som underlättar för målgruppen när de söker information.

Arbetsgruppen planerar även seminarier för att lyfta viktiga aspekter som identifierats i omvärldsbevakningen eller kring aktuella frågor som berör områdets målgrupp.

Representanter inom arbetsområdet

 • Britta Fängström, Formas
 • Hans Wiklund, SUHF/Umeå universitet
 • Christian Biller, Svenska institutet, SI
 • Louise Ahlström, Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • Sanela Lulic, Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • Madelen Charysczak, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • Anna Lundh, Universitetskanslersämbetet, UKÄ
 • Ellen Ellfolk Kenttä, Universitetskanslersämbetet, UKÄ
 • Karla Anaya Carlsson, Vetenskapsrådet
 • Magnus Lagerholm, Vetenskapsrådet
 • Karl Hallding, Vinnova

Om du vill komma i kontakt med arbetsområdet kan du kontakta sammankallande: Magnus Lagerholm, Vetenskapsrådet, magnus.lagerholm@vr.se 

Senast uppdaterad: 22 februari 2023