Lyssna

Organisation

Här hittar du information om hur arbetet i Plattform för internationalisering är organiserat.

Samverkansplattformen Plint började etableras våren 2022. Berörda myndigheter och organisationer fick inbjudan till att ingå i Plints styr- och arbetsgrupper.

Styrgrupp

Svenska Institutet, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova utgör styrgruppen tillsammans med forskningsfinansiären Formas, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som representeras av Högskolan i Jönköping, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Även  Sveriges förenade studentkårer (SFS) ingår i styrgruppen. Styrgruppens ordförandeskap roterar, med start hos UHR. Styrgruppen hade sitt första möte i maj 2022.

Sekretariat

Universitets- och högskolerådet (UHR) samordnar sekretariatet och fungerar som värdmyndighet.  

Arbetsområden

I samverkansplattformen samarbetar myndigheter, lärosäten och andra aktörer i fyra arbetsområden:

  1. Mobilitet för studenter, forskare och personal
  2. Sverige som kunskapsnation
  3. Omvärldsbevakning och analys
  4. Ansvarsfull internationalisering

Senast uppdaterad: 22 februari 2023