Här hittar du information om hur arbetet i plattformen är organiserat.

Samverkansplattformen började etableras under våren 2022. Inbjudan till att ingå i Plints styr- och arbetsgrupper gick ut till berörda myndigheter och organisationer.

Styrgrupp

Svenska Institutet, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova utgör styrgruppen tillsammans med forskningsfinansiären Formas, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som representeras av Högskolan i Jönköping, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Även  Sveriges förenade studentkårer (SFS) ingår i styrgruppen. Styrgruppens ordförandeskap roterar, med start hos UHR. Styrgruppen hade sitt första möte i maj 2022.

Sekretariat

UHR samordnar sekretariatet och fungerar som värdmyndighet.  

Arbetsområden

I samverkansplattformen samarbetar myndigheter, lärosäten och andra aktörer inom följande fyra arbetsområden:

1.     Mobilitet för studenter, forskare och personal

Kontakt: Magnus Hallbåter, UHR, magnus.hallbater@uhr.se

2.     Sverige som kunskapsnation

Kontakt: Lisa Truedsson, Svenska institutet, lisa.truedsson@si.se

3.     Omvärldsbevakning och analys

Kontakt: Magnus Lagerholm, Vetenskapsrådet, magnus.lagerholm@vr.se 

4.     Ansvarsfull internationalisering

Kontakt: Ann-Mari Fineman, Vinnova, ann-mari.fineman@vinnova.se

Senast uppdaterad: 29 november 2022