Lyssna

Sverige som kunskapsnation

Verksamheten inom arbetsområdet Sverige som kunskapsnation har som huvudsakligt syfte att utveckla kännedomen om Sverige som kunskapsnation i utlandet och öka möjliga kontakter mellan svenska och utländska kunskapsorganisationer.​

Illustration Plint, Sverige som kunskapsnation

Planer för 2023

Fokus och inledande arbetsuppgift för området är att skapa synergier mellan myndigheterna och samordna kommunikationen om Sverige som kunskapsnation, bland annat strategisk inriktning, budskap och aktiviteter. Genom att samverka inom arbetsområdet vill gruppen bidra till att bland annat stödja och kvalitetssäkra övergripande kommunikationsmaterial inklusive en budskapsplattform för Sverige som ledande land inom forskning och innovation.

Identifierade arbetsområden:

 • Kartlägga existerande kommunikationsmaterial om Sverige som forsknings- och innovationsland samt ta fram nytt toolkit på området.
 • Informationsmaterial för att tydliggöra karriärmöjligheter i Sverige för utländska talanger /forskare.
 • Tydliggöra informationen om det svenska högre utbildningssystemet.
 • Skapa överblick och identifiera samarbetsmöjligheter kring inkommande och utgående delegationsresor.
 • Identifiera viktiga nätverk för att informera om Sverige som forsknings- och innovationsland

Representanter inom arbetsområdet

 • Therese Lindkvist, Euraxess
 • Cecilia Hillman, Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation, NIMK
 • Andreas Göthenberg, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT
 • Erika Dabhilkar, SUHF/Karolinska institutet
 • Stina Bengtsson, SUHF/Södertörns högskola
 • Lisa Truedsson, Svenska institutet, SI
 • Louise Ahlström, Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • Moa Johansson, Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • Catrine Åkerblom, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • Sofia Günther, Vetenskapsrådet
 • Ann-Mari Fineman, Vinnova

Om du vill komma i kontakt med arbetsområdet kan du kontakta sammankallande: Lisa Truedsson, Svenska institutet, lisa.truedsson@si.se

Senast uppdaterad: 22 februari 2023