Lyssna

Givande möte med Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet

I den här filmen berättar Lena Bruce, verksamhetsansvarig för Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet, Regeringskansliet och Anders Ahlstrand, samordnare för Plattform för internationalisering, Plint, på UHR om hur vi kan samarbeta kring internationalisering inom högre utbildning och forskning.

Huvudsyftet med mötet var att hitta former för hur Plattform för internationalisering och Innovations- och forskningsråden kan samarbeta för att stödja varandra i sina respektive uppdrag. Ett annat syfte var att öka universitets och högskolors kännedom om rådens verksamhet och belysa på vilket sätt Innovations- och forskningsråden kan stödja lärosätena i deras internationaliseringsarbete.

Mötet gav en bild av vad som är aktuellt inom rådens länder när det gäller utbildning, forskning och innovation. Mötet erbjöd även representanter från svenska lärosäten att ”Speed-dejta” innovations- och forskningsråd från de olika länderna för att knyta kontakter och boka in möten.

Senast uppdaterad: 27 februari 2023