Lyssna

Att arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige eller i ett annat EU/EES-land

UHR är Sveriges rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet. Det innebär att du kan kontakta oss när du vill arbeta i ett annat EU-/EES-land och har frågor som rör erkännande av dina yrkeskvalifikationer.

Om du vill arbeta i ett EU/EES-land där ditt yrke är reglerat måste du få dina kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet) officiellt erkända innan du kan börja arbeta. I yrkeskvalifikationsdirektivet (Europaparlamentets- och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EG) finns regler som underlättar för dig som vill arbeta med reglerade yrken i EU/EES-länder.

Med reglerat yrke menas yrkesverksamhet där det direkt eller indirekt ställs krav på att den som ska arbeta har vissa bestämda kvalifikationer. Med sådana kvalifikationer menar man exempelvis en särskild utbildning eller yrkeserfarenhet. Sjuksköterska och tandläkare är exempel på yrken som är reglerade i samtliga EU/EES-länder.

För att få arbeta inom reglerade yrken i ett EU/EES-land måste du ansöka om tillstånd hos den behöriga myndigheten, det vill säga den myndighet i landet som prövar rätten att utöva det yrket.

Direktivet gäller både den som vill arbeta som egenföretagare och den som vill ta en anställning. Här finns även regler som underlättar för den som vill arbeta tillfälligt i ett annat EU/EES-land.

Det europeiska yrkeskortet (EPC) är ett elektroniskt bevis över dina yrkeskvalifikationer. Du kan använda yrkeskortet när du tillfälligt eller permanent vill arbeta i ett annat EU-land. Läs om det europeiska yrkeskortet här.

Information och stöd

UHR är Sveriges rådgivningscentrum i dessa frågor. Kontakta oss gärna om du undrar över något.

Du hittar också mycket praktisk information på EU:s webbportal Ditt Europa.

Olika länder har olika reglerade yrken

I Sverige finns det omkring 40 reglerade yrken.
Lista över reglerade yrken och behöriga myndigheter i Sverige.

Hur andra länder inom EU reglerar yrken varierar. 
Lista över reglerade yrken och behöriga myndigheter i andra EU/EES-länder.

Intyg över svensk utbildning

Du som ska börja arbeta i ett annat land kan ibland behöva ett intyg från Sverige som visar att din svenska utbildning uppfyller vissa krav. UHR kan utfärda sådana intyg åt dig. Läs mer om intyget här

Senast uppdaterad: 2 april 2019