UHR är Sveriges rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet. Det innebär att du kan kontakta oss när du vill arbeta i ett annat EU/EES-land och har frågor som rör erkännande av dina yrkeskvalifikationer.

Med reglerade yrken menas yrken som du enligt svensk lag måste ha någon form av legitimation eller behörighet för att få utöva.

Rådgivningscentrum

 Kontakta oss gärna om du undrar över något. Som rådgivningscentrum kan vi svara på dina frågor om du vill arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige eller i ett annat EU/EES-land. Vi kan också svara på frågor om direktivet som reglerar detta, yrkeskvalifikationsdirektivet.

Arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige

Du ansöker om rätt att arbeta inom ett reglerat yrke hos den myndighet som ansvarar för just det yrket i Sverige.

I Sverige finns det omkring 40 reglerade yrken. 
Lista över reglerade yrken och behöriga myndigheter i Sverige.

Arbeta i ett annat EU/EES-land

Om du vill arbeta i ett EU/EES-land där ditt yrke är reglerat måste du få dina kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet) officiellt erkända innan du kan börja arbeta. 

Du som ska börja arbeta i ett annat land kan ibland behöva ett intyg från Sverige som visar att din svenska utbildning uppfyller vissa krav. UHR kan utfärda sådana intyg åt dig. Ansök om intyg för arbete utomlands.

För vissa yrken kan du ansöka om det Europeiska yrkeskortet (EPC). Läs mer om EPC och instruktioner om hur du ansöker.

Du kan söka fram de olika reglerade yrken som finns i EU:s gemensamma databas.

Olika länder har olika reglerade yrken

Hur andra länder inom EU reglerar yrken varierar. 
Lista över reglerade yrken och behöriga myndigheter i andra EU/EES-länder.

Du hittar också mycket praktisk information på EU:s webbportal Ditt Europa.

Senast uppdaterad: 28 september 2020