För att få arbeta inom reglerade yrken i ett EU/EES-land måste du ansöka om tillstånd hos den behöriga myndigheten, det vill säga den myndighet i landet som prövar rätten att utöva det yrket.

Du kan hitta den behöriga myndigheten antingen i listan över reglerade yrken eller på Tillväxtverkets webbplats verksamt.se där de finns under rubriken Lämna uppgifter och sök tillstånd.

Om du arbetar på en behörig myndighet kan du logga in här för att komma till Forum för reglerade yrken.

Senast uppdaterad: 11 januari 2018