Forum för reglerade yrken

Informationsportal och erfarenhetsutbyte för arbetet med reglerade yrken. Här hittar du information som rör de frågor där behöriga myndigheter kan arbeta för konsensus kring tillämpning av yrkeskvalifikationsdirektivet.

Vill du kontakta oss?

Om du har några frågor eller kommentarer är du alltid välkommen att kontakta oss på ykinfo@uhr.se