Arkitekt är ett yrke som är reglerat i de flesta EU-länder. Det är bara i de nordiska länderna och i Irland som arkitektyrket inte är reglerat. Vissa andra EU-länder kräver att examensbeviset och praktikintyget styrks av en behörig myndighet i ursprungslandet. Ett äkthetsintyg kan du få genom att ansöka om intyg från UHR.

Ansökan om intyg för arbete utomlands

Har du frågor om erkännande av ditt examensbevis kan du vända dig till ykinfo@uhr.se, telefon 010-470 03 00 eller fax 010-470 03 01.

Krav för att arbeta som arkitekt

Om du vill veta vad som krävs för att du ska få rätt att arbeta som arkitekt i ett EU-land, i Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz så kontakta informationskontoret i det landet.

Senast uppdaterad: 25 januari 2017