I yrkeskvalifikationsdirektivet (Europaparlamentets- och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EG) finns regler som underlättar för dig som vill arbeta med reglerade yrken i EU/EES-länder.

Med reglerat yrke menas yrkesverksamhet där det direkt eller indirekt ställs krav på att den som ska arbeta har vissa bestämda kvalifikationer. Med sådana kvalifikationer menar man exempelvis en särskild utbildning eller yrkeserfarenhet. Sjuksköterska och tandläkare är exempel på yrken som är reglerade i samtliga EU/EES-länder.

Sök tillstånd hos behörig myndighet

För att få arbeta inom reglerade yrken i ett EU/EES-land måste du ansöka om tillstånd hos den behöriga myndigheten, det vill säga den myndighet i landet som prövar rätten att utöva det yrket.

Direktivet gäller både den som vill arbeta som egenföretagare och den som vill ta en anställning. Här finns även regler som underlättar för den som vill arbeta tillfälligt i ett annat EU/EES-land.

I Sverige är webbplatsen verksamt.se den nationella kontaktpunkten där alla behöriga  myndigheter ska lägga upp information om respektive yrke.

Databasen för reglerade yrken

Alla medlemsstater i EU/EES ska rapportera sina reglerade yrken till en gemensam databas. Där kan du söka fram yrken för olika länder.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020