Om du har frågor om vad som krävs för att arbeta inom ett reglerat yrke och vad yrkeskvalifikationsdirektivet innebär så kan du kontakta UHR.

Universitets- och högskolerådet är rådgivningscentrum i Sverige. Kontakta oss gärna om du har frågor:

E-postadress: ykinfo@uhr.se

Telefon: 010-470 03 00

Lista över rådgivningscentrum i andra EU- och EES-länder

Detta kan du få hjälp med:

Handläggningstid:

Rådgivningscentrum har generellt korta handläggningstider. Det tar omkring två till tre veckor att få svar från det att ett ärende är komplett. Ibland kan vi behöva kontakta en annan myndighet för att styrka (kontrollera) utbildning, och då kan handläggningstiden bli något längre.

Ytterligare stöd från SOLVIT

Om du trots allt upplever att en myndighet i ett annat EU/EES-land hindrar dina rättigheter på den inre marknaden (till exempel att röra dig fritt inom EU), kan du vända dig till ditt nationella SOLVIT-kontor. SOLVIT är ett nätverk för problemlösning i frågor som rör EU-rätten. Tjänsten är kostnadsfri.

Du kan få praktiska råd om exempelvis att flytta, arbeta och resa inom EU genom EU-kommissionens portal Ditt Europa.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020