Samtliga medlemsländer i EU har ett nationellt rådgivningscentrum som bland annat ger information om yrkeskvalifikationsdirektivet och om hur du som EU-medborgare kan tillämpa det.

Universitets- och högskolerådet är rådgivningscentrum (tidigare kontaktpunkt) i Sverige. Kontakta oss gärna om du har frågor:

ykinfo@uhr.se

Telefon: 010-470 03 00

Lista över rådgivningscentrum i andra EU- och EES-länder

Ytterligare stöd

Om du trots allt upplever att du stöter på problem vid kontakt med myndigheter i andra EU/EES-länder kan du vända dig till ditt nationella SOLVIT-kontor. SOLVIT är en aktör som fått i uppdrag att hjälpa dig som EU-medborgare i kontakt med myndigheter i EU/EES-länder. Kommerskollegium är SOLVIT-kontor i Sverige.

Du kan få praktiska råd om exempelvis att flytta, arbeta och resa inom EU genom EU-kommissionens portal Ditt Europa.

Senast uppdaterad: 28 december 2017