Om du har frågor om vad som krävs för att arbeta inom ett reglerat yrke och vad yrkeskvalifikationsdirektivet innebär så kan du kontakta UHR.

Universitets- och högskolerådet är så kallat rådgivningscentrum (tidigare kontaktpunkt) i Sverige. Kontakta oss gärna om du har frågor:

E-postadress: ykinfo@uhr.se

Telefon: 010-470 03 00

Lista över rådgivningscentrum i andra EU- och EES-länder

Ytterligare stöd från SOLVIT

Om du trots allt upplever att du stöter på problem vid kontakt med myndigheter i andra EU/EES-länder kan du vända dig till ditt nationella SOLVIT-kontor. SOLVIT är en aktör som fått i uppdrag att hjälpa dig som EU-medborgare i kontakt med myndigheter i EU/EES-länder. Kommerskollegium är SOLVIT-kontor i Sverige.

Du kan få praktiska råd om exempelvis att flytta, arbeta och resa inom EU genom EU-kommissionens portal Ditt Europa.

Senast uppdaterad: 29 maj 2019