Om du har frågor om vad som krävs för att arbeta inom ett reglerat yrke och vad yrkeskvalifikationsdirektivet innebär så kan du kontakta UHR.

Universitets- och högskolerådet är rådgivningscentrum i Sverige. Kontakta oss gärna om du har frågor:

E-postadress: ykinfo@uhr.se

Telefon: 010-470 03 00

Lista över rådgivningscentrum i andra EU- och EES-länder

Detta kan du få hjälp med:

Ytterligare stöd från SOLVIT

Om du trots allt upplever att en myndighet i ett annat EU/EES-land hindrar dina rättigheter på den inre marknaden (till exempel att röra dig fritt inom EU), kan du vända dig till ditt nationella SOLVIT-kontor. SOLVIT är ett nätverk för problemlösning i frågor som rör EU-rätten. Tjänsten är kostnadsfri.

Du kan få praktiska råd om exempelvis att flytta, arbeta och resa inom EU genom EU-kommissionens portal Ditt Europa.

Senast uppdaterad: 9 december 2019