Arkitekt, undersköterska och ingenjör är exempel på yrken som är reglerade i många länder men inte i Sverige. Om du vill att rådgivningscentrum ska utfärda ett intyg över din svenska utbildning ska du skicka din ansökan till oss.

Ansökan om intyg för arbete utomlands

Om du har frågor om intyget kan du vända dig till rådgivningscentrum på:

ykinfo@uhr.se, telefon 010-470 03 00 eller fax 010-470 03 01.

Ytterligare information

Om du vill ha information om vad som krävs för att du ska få rätt att arbeta inom ditt yrke i ett annat EU/EES-land ska du kontakta nationellt rådgivningscentrum i det landet.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2019