Nu finns ett gemensamt utbildningsprov för skidinstruktörer i EU. Därmed kan skidinstruktörer få det ännu lättare att arbeta i olika EU-länder.

För att få göra det gemensamma utbildningsprovet för skidinstruktörer krävs att den sökande genomgår en viss utbildning eller redan har en viss examen. I Sverige är det svensk skidlärarexamen som ger möjlighet att genomföra det gemensamma utbildningsprovet.

Datum för prov 2020

Det gemensamma utbildningsprovet arrangeras av och på initiativ av skidlärarorganisationerna.

Hittills har Frankrike (pdf), Österrike (pdf), Tyskland (pdf) och Italien (pdf) annonserat provdatum. 
I dokumenten finns även information om hur man går till väga för att anmäla sig till proven. Vi kommer löpande att publicera information om fler provdatum så snart vi får besked om dem.

Bakgrund

I juni 2019 trädde bestämmelser om det nya provet i kraft. Provet ställer krav på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och de som klarar det får automatiskt erkännande i alla medlemsländer. Det gör att det blir lättare för skidinstruktörer att förflytta sig mellan och arbeta i olika EU-länder.

UHR är samordnande myndighet för yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) i Sverige. Det innebär att du kan kontakta oss när du vill arbeta i ett annat EU eller EES-land och har frågor som rör erkännande av dina yrkeskvalifikationer.

Senast uppdaterad: 8 januari 2020