Vi söker studentambassadörer för 2017/2018! Är du nästa ambassadör för att marknadsföra en EU-karriär? The European Personell Selection Office, EPSO, söker regelbundet studenter som vill fungera som ambassadörer för möjligheten till jobb inom EU:s institutioner.

Årets ambassadörer

Ambassadörer för en EU-karriär läsåret 2016/2017 är: 

 • Göteborg: Elin Kjellin
  e-post: gothenburg.eucareers(at)eu-careers.eu
 • Lund: Peder Valind
  e-post: eucareers.lunduniversity(at)eu-careers.eu
 • Umeå: Julia Fagerhem
  e-post: eucareers.umeauniversity(at)gmail.com
 • Uppsala: Emil Juslin
  e-post: uppsala.eucareers(at)eu-careers.eu

Nu söker vi nya ambassadörer från oktober 2017 till och med oktober 2018!

Nu söker vi dig som är (eller kommer att bli) student i Örebro, Malmö, Linköping, Göteborg eller Umeå.

Vad innebär det att vara ambassadör?

Som ambassadör fungerar du som kontaktpunkt för studenter som är intresserade av en EU-karriär. Du kommer att arbeta med att informera om och medverka vid olika evenemang som arrangeras kring möjligheten till jobb inom EU. Det kan röra till exempel Facebook- och Twitter-aktiviteter, dela ut informationsmaterial och medverka vid olika mässor.

Uppdraget sträcker sig från oktober till oktober, alltså ett år. Under året kommer du att

 • delta i EPSO:s utbildningskurs/-er i Bryssel
 • ägna minst två timmar i veckan år ambassadörrollen
 • koordinera och hålla två EU-karriärpresentationer vid ditt universitet
 • medverka vid ett större karriärevenemang vid ditt universitet
 • samverka med din EU-karriärmentor 
 • dokumentera vad du gör under året för att vid årets slut skicka detta till EPSO.

Förutom dessa minimumaktiviteter kan du själv bestämma, utifrån din studiesituation, hur mycket tid du kan lägga ned på ambassadörsrollen och marknadsföringen av möjligheterna till jobb inom EU.

Vad du får

EPSO står för dina utgifter i samband med förberedelseutbildningen i Bryssel. Förutom själva utbildningen får du ta del av olika aktiviteter som EPSO anordnar, samt möjlighet att träffa andra ambassadörer från hela Europa.

Uppdraget som ambassadör och de erfarenheter du får värderas ofta högt av framtida arbetsgivare, vilket du kan ha stor nytta av i ditt CV. Du får erfarenhet av att ha jobbat med både marknadsföring, annonsering och kommunikation.

Din profil

EPSO söker dig som är motiverad att arbeta för och marknadsföra de möjligheter som ligger i en karriär inom EU:s institutioner. För att fungera som ambassadör bör du:

 • vara skicklig att kommunicera (verbalt och skriftligt)
 • vara öppen till att ta och skapa kontakter
 • ha god organisationsförmåga
 • inge förtroende och tillit
 • ha möjlighet att söka upp de rätta målgrupperna.

Särskilda krav

 • Du måste kunna visa att du studerar vid det universitet där man söker en ambassadör.
 • Du måste kunna delta i den förberedelseutbildning som anordnas i Bryssel.
 • Du måste vara inskriven och närvarande vid universitetet under den tid. ambassadörsuppdraget sträcker sig.

Ansökan

Datum för ansökningsperiod till 2017/2018 är 24 februari - 24 mars 2017.

Urvalsprocessen

Urvalsprocessen sker i två steg:

 • Intresserade kandidater skickar in ansökan under den period ansökningsomgången är öppen.
 • Urvalda kandidater kallas efter sista ansökningsdag och efterföljande urval till intervju.

De kandidater som väljs ut för uppdraget får information i juni varefter de bjuds in till en träningssession i Bryssel.

Ambassadörsuppdraget under året

 • April-maj: utlysning vid aktuella universitet, ansöknings- och registreringsperiod.
 • Juni: EPSO gör sitt urval och beslutar om vilka som blir ambassadörer.
 • Oktober: de blivande ambassadörerna genomgår en två dagars förberedelseutbildning i Bryssel.
 • Oktober - oktober: period under vilken ambassadörsuppdraget genomförs.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad uppdraget som ambassadör innebär, hur det är och vad det ger kan du kontakta Petra Göransson, Universitets- och högskolerådet, e-post petra.goranssona(at)uhr.se. Eller de som idag jobbar som EU Careers Ambassador, så berättar de mer (se kontaktuppgifter längre upp på sidan).

Senast uppdaterad: 28 mars 2017