Universitets- och högskolerådet anordnar regelbundet seminarier där vi berättar mer om möjligheterna till arbete och praktik inom EU:s institutioner. Vi medverkar också vid olika karriärmässor, samt på EU-dagar tillsammans med EU-kommissionen och EU-parlamentets informationskontor i Sverige. Seminarierna är alltid kostnadsfria!

EU-dagar 2017

EU-dag i Göteborg 21 september
Läs mer och anmäl dig här

EU-dag i Jönköping 16 oktober
Läs mer och anmäl dig här

EU-dag i Sundsvall. Flyttat till januari/februari 2018.

Seminarier 2017

Bryssel, 19 oktober kl 19.00 -21.30
Läs mer och anmäl dig här

Örebro Universitet, 23 oktober kl. 15.00-18.00.
Läs mer och anmäl dig  här

Umeå Universitet, 30 oktober, kl 15.00-18.00.
Läs mer och anmäl dig här

Stockholms universitet, 1 november kl. 15.00-18.00.
Läs mer och anmäl dig här

Malmö Högskola, 23 november kl. 16.00 - 18.00.
Läs mer och anmäl dig här

Göteborgs Universitet, 11 december kl. 15.45 - 19.00.
Läs mer och anmäl dig här

Karriärmässor

Future Finder, Malmö Högskola 9 november 2017

 

 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017