Universitets- och högskolerådet (UHR) anordnar regelbundet seminarier och deltar i karriärmässor för att informera om vilka möjligheter som finns för att arbeta inom EU:s institutioner.

Under läsåret 2018/2019 har UHR stöd av EU-Careers Ambassadors på nio universitet runt om i Sverige. På dessa universitet genomförs seminarier där ambassadörerna deltar tillsammans med en person som arbetar inom EU och kan berätta om hur en karriär kan se ut i EU:s institutioner.

Hösten 2018 genomförs seminarier enligt följande:

Södertörns högskola måndag 8 oktober, kl. 15.30-18.00
Obs! Seminariet på Södertörns högskola är inställt.

Malmö universitet måndag 22 okt, kl. 15.30-18.30
Läs mer och anmäl dig

Lunds universitet tisdag 23 okt,  kl. 15.30-18.30
Läs mer och anmäl dig

Örebro universitet  torsdag 1 nov, kl 16.00-19.00
Läs mer och anmäl dig

Uppsala universitet måndag 5 nov, kl 16.00-19.00
Läs mer och anmäl dig

Linköping universitet torsdag 22 nov, kl 15.30-18.30
Läs mer och anmäl dig

Göteborgs universitet måndag 26 nov, kl 15.00-18.00
Läs mer och anmäl dig

Stockholms universitet onsdag 28 nov, kl 15.00-18.00
Läs mer och anmäl dig

Luleå tekniska universitet onsdag 12 dec, kl 16.00-19.00
Läs mer och anmäl dig

Umeå universitet torsdag 13 dec, kl 15.00-18.00
Läs mer och anmäl dig

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018