Under 2019 kommer EU:s rekryteringsorgan EPSO att utlysa flera uttagningsprov och test för kontraktsanställning, där CBT (Computer-Based Testing) ingår som ett första steg i uttagningarna. Universitets- och högskolerådet (UHR) erbjuder två dagar i Bryssel med stöd och träning inför CBT.

CBT består av fyra delar. Eftersom våra deltagare i träningen har olika svårt för olika moment har vi delat upp träningen i moduler. Du kan välja att delta i alla moduler eller bara i de moduler där du behöver extra stöd.

Anmälan

Det kostar inget att delta men du måste anmäla dig i förväg genom att  mejla till: concours@uhr.se

Glöm inte att uppge vilken träning, ort och datum din anmälan gäller, samt vilken eller vilka moduler du vill träna på.

Plats

Sveriges ständiga representation vid EU, Square de Meeûs 30, Bryssel


Lördag 16 mars 

Modul 1 - Introduktion: kl. 9.00-12.00

Ansökan, processen, information och tips
I denna modul går vi igenom ansökningsformuläret och ansökningsprocessen. Vi ger tips och råd samt svarar på frågor. Om du inte har deltagit i utbildningen tidigare är denna modul ett måste.   

Modul 2 - Läsförståelsetest (Verbal Reasoning Test): kl. 13.00-16.00

Läsförståelsetest; metod och övningar
I denna modul går vi igenom olika texter och fokuserar på fällor och fallgropar man måste tänka på för att klara testet.


Söndag 17 mars

Modul 3  - Siffertolkningstest (Numerical Reasoning Test):  kl. 09.00-12.00

Siffertolkningstest; metod och övningar
I denna modul går vi igenom vilken matematik som krävs för att klara testet, samt tips och knep för snabba lösningar. Därefter fokuserar vi på att träna genom att göra olika övningar.

Modul 4 - Abstrakt logiktest (Abstract Reasoning Test): kl. 13.00-15.30

Abstrakt logiktest; metod och övningar
I denna modul går vi igenom olika metoder för att se figurernas rörelsemönster och tränar oss genom olika övningar att snabbt hitta rätt mönster och därmed rätt svar.

Modul 5 - Situationsbedömningstest (SJT): kl. 16.00 - 18.00

Situationsbedömningstest; metod och övningar
I denna modul går vi igenom hur testet är uppbyggt, kulturella olikheter att ta med i beräkningen. Vi går igenom frågor och diskuterar dessa.         

 

Medverkande

  • Manuela Leijerfelt, EU-expert, Sirius EU-Byrå
  • AD-tjänsteman i EU:s institutioner
  • Petra Göransson, verksamhetsutvecklare, Universitets- och högskolerådet

Senast uppdaterad: 24 januari 2019