EPSO (the European Personnel Selection Office) ansvarar för rekryteringen inom EU:s institutioner och anordnar uttagningsproven. Information om aktuella prov och vad som krävs för att söka annonseras på deras webbplats.

Korrekturläsare/Språkgranskare (AST 3) för danska, kroatiska, maltesiska, nederländska, slovenska och svenska

Ansökningsperiod: 28 september - 7 november 2017
Ansök via EPSO:s webbplats

Håll koll på aktuella uttagningsprov hösten 2017 hos EPSO!

Det är på EPSO:s webbplats som alla aktuella uttagningsprov annonseras. Exakt när ett uttagningsprov öppnar för ansökan är inte lätt att veta. Det bästa är att bevaka EPSO:s sida och att följa vår sida EU Careers Sweden på Facebook. Där aviserar vi alltid när en concours (uttagningsprov) har öppnat.

EPSO:s webbplats

De lediga tjänster som går att ansöka till för tillfället hittar du också på EPSO:s webbplats:

EPSO:s webbplats


Tips inför proven

Tips inför uttagningsproven - ta gärna del av den metodfilm som vi tagit fram som stöd, se sidan Metodfilm: Träna online inför EU:s uttagningsprov 

Olika prov för olika personalkategorier

Uttagningsproven anordnas vid olika tidpunkter beroende på rekryteringsbehoven inom EU. Hur proven utformas skiljer sig åt beroende på vilken personalkategori man söker. I dagsläget finns det tre olika slags prov:

  • ett prov för administratörer inom EU
  • ett prov för assistenter
  • ett prov för tolkar, översättare och lingvister.

Proven genomförs i flera olika steg, och för de som går vidare till fas två innebär det intervjuer och övningar på plats i Bryssel.

Vid proven utvärderas de sökande utifrån bland annat logisk och kognitiv förmåga, språkkunskaper och vilka arbetsrelaterade kompetenser man har i övrigt.

Senast uppdaterad: 28 september 2017