EPSO (the European Personnel Selection Office) ansvarar för rekryteringen inom EU:s institutioner och anordnar uttagningsproven. Information om aktuella prov och vad som krävs för att söka annonseras på deras webbplats.

Generell uttagning för handläggare tidigast efter sommaren

EPSO har beslutat att skjuta upp AD 5-generalistuttagningen för handläggare till tidigast i augusti/september 2016. Bakgrunden är, som vi tidigare informerat om, att man förlorat ett överklagande i EU-domstolen om vilka språk som ska användas i utlysningar av uttagningsprov. Universitets- och högskolerådet kommer löpande att uppdatera informationen på vår webbplats.

Läs mer om kommande uttagningsprov på EPSO:s webbplats:

EPSO:s webbplats

Mer information om EU-domstolens utslag:

Om EU-domstolens utslag på EPSO:s webbplats

De lediga tjänster som går att ansöka till för tillfället hittar du på EPSO:s webbplats:

EPSO:s webbplats


Tips inför proven

Tips inför uttagningsproven - ta gärna del av den metodfilm som vi tagit fram som stöd, se sidan Metodfilm: Träna online inför EU:s uttagningsprov 

Olika prov för olika personalkategorier

Uttagningsproven anordnas vid olika tidpunkter beroende på rekryteringsbehoven inom EU. Hur proven utformas skiljer sig åt beroende på vilken personalkategori man söker. I dagsläget finns det tre olika slags prov:

  • ett prov för administratörer inom EU
  • ett prov för assistenter
  • ett prov för tolkar, översättare och lingvister.

Proven genomförs i flera olika steg, och för de som går vidare till fas två innebär det intervjuer och övningar på plats i Bryssel.

Vid proven utvärderas de sökande utifrån bland annat logisk och kognitiv förmåga, språkkunskaper och vilka arbetsrelaterade kompetenser man har i övrigt.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2015