EPSO (the European Personnel Selection Office) ansvarar för rekryteringen inom EU:s institutioner och anordnar uttagningsproven. Information om aktuella prov och vad som krävs för att söka annonseras på deras webbplats.

Håll koll på aktuella uttagningsprov våren 2018 hos EPSO!

Det är på EPSO:s webbplats som alla aktuella uttagningsprov annonseras. Exakt när ett uttagningsprov öppnar för ansökan är inte lätt att veta. Det bästa är att bevaka EPSO:s sida och att följa vår sida EU Careers Sweden på Facebook. Där aviserar vi alltid när en concours (uttagningsprov) har öppnat.

EPSO:s webbplats

De lediga tjänster som går att ansöka till för tillfället hittar du också på EPSO:s webbplats:

EPSO:s webbplats


Kontakta oss!

Har du fått en inbjudan till Assessment Center? Kontakta oss så berättar vi mer om stöd och träning du kan få!

Tips inför proven

Tips inför uttagningsproven - ta gärna del av den metodfilm som vi tagit fram som stöd, se sidan Metodfilm: Träna online inför EU:s uttagningsprov 

Olika prov för olika personalkategorier

Uttagningsproven anordnas vid olika tidpunkter beroende på rekryteringsbehoven inom EU. Hur proven utformas skiljer sig åt beroende på vilken personalkategori man söker. I dagsläget finns det tre olika slags prov:

  • ett prov för administratörer inom EU
  • ett prov för assistenter
  • ett prov för tolkar, översättare och lingvister.

Proven genomförs i flera olika steg, och för de som går vidare till fas två innebär det intervjuer och övningar på plats i Bryssel.

Vid proven utvärderas de sökande utifrån bland annat logisk och kognitiv förmåga, språkkunskaper och vilka arbetsrelaterade kompetenser man har i övrigt.

Senast uppdaterad: 25 januari 2018