EPSO (the European Personnel Selection Office) ansvarar för rekryteringen inom EU:s institutioner och anordnar uttagningsproven. Information om aktuella prov och vad som krävs för att söka annonseras på deras webbplats.

Tidsplanering för vårens generella AD5-uttagning

  • Ansökan del 2 – från 18   april till början av maj (exakta datum meddelas inom kort)
  • Computer-based testing (CBT) – böran av juni till mitten av juli
  • e-tray- mitten av oktober
  • Assessment Centre- från slutet av januari 2019 och framåt
  • Case study- veckan som börjar 21 januari 2019

 Obs, dessa datum är indikativa och kan komma att ändras!

Aktuella uttagningsprov hos EPSODet är på EPSO:s webbplats som alla aktuella uttagningsprov annonseras. Exakt när ett uttagningsprov öppnar för ansökan är inte lätt att veta. Det bästa är att bevaka EPSO:s sida och att följa vår sida EU Careers Sweden på Facebook. Där aviserar vi alltid när en concours (uttagningsprov) har öppnat.

EPSO:s webbplats

De lediga tjänster som går att ansöka till för tillfället hittar du också på EPSO:s webbplats:

EPSO:s webbplats


Kontakta oss

Har du fått en inbjudan till Assessment Center? Kontakta oss på concours@uhr.se så berättar vi mer om stöd och träning du kan få!

Tips inför proven

Tips inför uttagningsproven - ta gärna del av den metodfilm som vi tagit fram som stöd, se sidan Metodfilm: Träna online inför EU:s uttagningsprov 

Olika prov för olika personalkategorier

Uttagningsproven anordnas vid olika tidpunkter beroende på rekryteringsbehoven inom EU. Hur proven utformas skiljer sig åt beroende på vilken personalkategori man söker. I dagsläget finns det tre olika slags prov:

  • ett prov för administratörer inom EU
  • ett prov för assistenter
  • ett prov för tolkar, översättare och lingvister.

Proven genomförs i flera olika steg, och för de som går vidare till fas två innebär det intervjuer och övningar på plats i Bryssel.

Vid proven utvärderas de sökande utifrån bland annat logisk och kognitiv förmåga, språkkunskaper och vilka arbetsrelaterade kompetenser man har i övrigt.

Senast uppdaterad: 27 november 2018