Vad händer på Instagram? Jo, efter att ha följt ett antal EU-tjänstemän på olika EU-institutioner från november till mars, använde vi hela april till att informera runt våra aktiviteter i samband med den pågående AD 5-uttagningen. I maj och juni hoppas vi återigen ha personer på plats som visar upp sitt arbete och fritid i Bryssel.

Senast uppdaterad: 28 april 2017