På Instagram @eurekrytering kan du följa personer som arbetar vid EU:s institutioner i Bryssel och Luxemburg, eller på byråer och delegationer runt om i världen.

Universitets- och högskolerådet (UHR) lånar ut kontot till olika personer för att kunna ge en varierad bild av hur det är att arbeta och leva inom EU-sfären. 

Senast uppdaterad: 27 november 2018