Universitets- och högskolerådet UHR lånar ut vårt instagramkonto @eurekrytering till tjänstepersoner: EU:s institutioner i Bryssel och Luxemburg, byråer och delegationer runt om i världen. Då du kan följa deras spännande vardag om vad en tjänsteperson har för varierande och spännande arbetsuppgifter. Vi får även följa deras liv utanför arbetet. Då varje månad har du chansen att följa en ny spännande karriär.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2018