Träningsdagarna är utmärkta för dig som tänker söka fasta tjänster inom EU:s institutioner. Under dagarna får du bra hjälp för att kunna prestera på bästa sätt på de datorbaserade proven.

Utbildningstillfälle för CBT 

UHR anordnar träningsdagar inför CBT (datorbaserade prov med flervalsfrågor) för dig som planerar att söka Epsos urvalsförfaranden.

Utbildningstillfällena riktar sig till dig som har sökt inom:

 • Sekreterare, EPSO/AST-SC/10/20 – SC 1 (CBT-period - 03/11/2020 - 20/11/2020)

 • Sekreterare, EPSO/AST-SC/10/20 – SC 2 (CBT-period - 03/11/2020 - 20/11/2020)

 • Handläggare EU-lagstiftning, EPSO/AD/381/20 (CBT-period - 25/11/2020 - 16/12/2020)

eller kommer att ansöka till Epsos urvalsförfarande inom:

 • Handläggare inom yttre förbindelser, EPSO/AD/382/20 – AD5/AD7 (sista ansökningsdatum är den 13 oktober 2020)

 • Handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling, EPSO/AD/389/20 (sista ansökningsdatum är den 10 november 2020)


Utbildningstillfällena består av två träningsdagar med fokus på läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter, logiskt tänkande och språkförståelse.

Genom att fylla i registreringsformuläret föranmäler du dig för deltagande i CBT-träningsdagar. Utbildningar anordnas online enligt följande upplägg:

 • 1–2 oktober 2020 (torsdag, fredag)
 • 27-28 oktober 2020 (tisdag, onsdag)

Dag 1:

 1. 09:30 – 12:00 – Läsförståelse
 2. 12:00 – 14:00 – Lunchpaus
 3. 14:00 – 16:30 – Logiskt tänkande

Dag 2.:

 • kl. 09:30 – 12:00 – Tolkning av sifferuppgifter
 • kl. 12:00 – 14:00 – Lunchpaus
 • kl. 14:00 – 16:30 – Språkförståelse

Antalet platser är begränsat till 30 personer per utbildningstillfälle. Deltagande i båda träningsdagarna är obligatoriskt.

Kom ihåg att avanmäla dig om du får förhinder genom att mejla till concours@uhr.se senast den 24 september 2020 (för träningstillfället den 1-2 oktober) och den 22 oktober (för träningstillfället den 27-28 oktober).

UHR kommer att prioritera kandidater som finns på Epsos listor på sökande från Sverige, därför är det viktigt att du godkänner att din kontaktinformation delas med ditt EU-medlemsland när du fyller i din ansökan.

UHR kommer att ta kontakt med samtliga anmälda senast den 24 september 2020 med information om vilka som får utbildningsplatser.

Anmälningsformulär

Har du redan föranmält dig?

Om du har redan föranmält dig, behöver du anmäla dig igen. Utbildningen genomförs online, välj datum som passar dig bäst och ligger i linje med datum för CBT.

 

Senast uppdaterad: 18 september 2020