Utbildning inför EPSO:s uttagningsprov hösten 2017

I höst anordnar vi träningstillfällen i Stockholm och Bryssel inför kommande uttagningsprov. Fokus kommer att ligga på de datorbaserade delarna av proven.

Preliminära datum:

  • I Stockholm preliminärt 7-8  oktober.
  • I Bryssel 21 oktober och/eller 22 oktober.