Lyssna

Uttagningsprov för assistenter och administrativa tjänster - AST-concours

AST-uttagningar gäller alltid för ett speciellt yrkesområde. Till exempel kan det handla om yrken som informatörer, IT-personal, ekonomiassistenter, receptionister med flera.

För att söka AST-tjänster krävs i normala fall endast gymnasieutbildning. Du behöver också i regel ha tre års arbetslivserfarenhet inom det område som uttagningsprovet gäller.

Så går uttagningsproven till

Uttagningsproven till tjänster inom AST-kategorin inleds med ett datorbaserat urvalsprov med fyra delmoment. Sammantaget syftar dessa fyra delmoment till att utvärdera den kognitiva förmågan (verbal and numerical reasoning test), det logiska tänkandet (abstract reasoning test) och hur väl den sökande kommer fungera i den mångkulturella miljön som existerar inom EU:s institutioner (situational judgement test).

De kandidater som klarar det inledande urvalsprovet kommer att kallas till uttagningsprovets andra del, ett så kallat Assessment Center, som äger rum under en halv dag i Bryssel. Under denna del genomgår kandidaterna att en strukturell intervju och tjänsterelaterade kompetenser kommer att utvärderas.

Senast uppdaterad: 27 november 2018