Kommande uttagningsprov är uppskjutna

På grund av ett utslag i EU-domstolen 2015-09-24 gällande två överklaganden (Italien och Spanien) har EPSO beslutat att skjuta upp alla kommande uttagningsprov/uttagningar. Det betyder att uttagningen för juristlingvister, CAST (tidsbegränsade kontraktsanställningar) och andra kommande uttagningar inte kommer att publiceras och öppnas enligt tidigare information från EPSO. Utslaget i EU-domstolen gäller endast kommande uttagningsprov/uttagningar och påverkar inte pågående uttagningar.

Du hittar mer information om EU-domstolens utslag på EPSO:s webbplats:

Om EU-domstolens utslag på EPSO:s webbplats (nytt fönster)

Du hittar mer information över vilka kommande uttagningsprov/uttagningar som nu är uppskjutna på EPSO:s webbplats:

Om uppskjutna uttagningsprov på EPSO:s webbplats (nytt fönster)

 

Till dig som deltar i 2015 års generella AD-uttagning:

2015 års generella AD-uttagning, som öppnade i mars, kommer att innehålla ytterligare ett moment, utöver det datorbaserade CBT-testet och övningarna och intervjuerna vid  assessment center.

Under hösten kommer de som gått vidare från steg ett (CBT-testet) att bjudas in till ett så kallat e-tray test. E-tray-testet genomförs i samma lokal som du gjorde CBT-testet i.

Här kan du läsa mer om hur e-tray-testet går till och vilket slags kompetenser det testar: 

Instruktion för e-tray-testet (pdf, nytt fönster)

Kompetenser som testas genom e-tray (pdf, nytt fönster)

Mer information om e-tray-testet från EPSO - på engelska (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 14 oktober 2015