Här publicerar vi tjänster som är möjliga att söka vid EU:s institutioner. Nu söker EU-institutionerna beväpnad säkerhets- och skyddspersonal samt specialister inom arkiv- och dokumenthantering, det vill säga motiverade handläggare och assistenter med expertis i och yrkeserfarenhet av dokument-, arkiv- och informationshantering.

Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

För att EU-institutionernas dagliga verksamhet ska fungera smidigt är det oerhört viktigt att personal, besökare och egendom är trygga och säkra. Just nu söker Europaparlamentet och Europeiska unionens råd beväpnad säkerhets- och skyddspersonal i lönegrad SC1 och SC2. Rådet söker personal till Bryssel och parlamentet främst till Luxemburg.

Som en del av den beväpnade säkerhets- och skyddspersonalen upprätthåller du en trygg och säker miljö för anställda, besökare, gäster och egendom genom att patrullera och övervaka lokaler och personal. Du klarar av att hantera många olika omständigheter på ett strikt men diplomatiskt sätt. Du kan förhindra säkerhetshotande situationer, agera snabbt för att återfå kontroll över en situation och rapportera misstänkt beteende och incidenter. Tjänsten kan kräva både dag- och nattarbete, helgarbete samt resor utomlands.

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare och behärska minst två officiella EU-språk, det ena på fördjupad nivå och det andra på tillfredsställande nivå. Ett av språken ska vara engelska eller franska. Du måste ha tillräckligt god kondition för att utföra arbetsuppgifterna, kunna få en vapenlicens och vara beredd att genomgå en säkerhetsutredning. Dessutom ställs särskilda krav på yrkeserfarenhet och utbildning för både lönegraderna. Närmare uppgifter finns i meddelandet om uttagningsprov + corrigendum.

Ansökan

Ansökningstiden börjar den 30 augusti och pågår fram till den 2 oktober kl. 12.00 (centraleuropeisk tid). Referens: EPSO/AST-SC/07/18
Läs mer på security-protection.eu-careers.eu

Handläggare

Som handläggare kommer du att utveckla, genomföra och följa upp strategier för dokument-, arkiv- och informationshantering, t.ex. insamling, urval och bevarande, digital lagring, innehållshantering och informationssökning. Du kan behöva leda en grupp och ge personalen råd och utbildning. Du ser till att institutionerna hanterar sina arkiv, sin information och sina handlingar enligt gällande lagstiftning, bland annat när det gäller sekretess, tillgång till handlingar och dataskydd.

För handläggartjänsten ska du ha en universitetsexamen motsvarande minst tre års studier. Examen ska omfatta minst två års studier eller utbildning inom arkivvetenskap,  informations-/kunskapshantering eller dokumenthantering eller åtföljas av en examen inom arkivvetenskap, informations-/kunskapshantering eller dokumenthantering. Dessutom måste du ha minst tre års yrkeserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna.

Assistent

Som assistent deltar du i dokument-, arkiv- och informationshantering samt i utveckling och användning av särskilda it-system. Du kan få uppgifter som att samla in, sortera och indexera, klassificera och bevara dokument, bistå kolleger och hjälpa interna och externa kunder att hitta och hämta information och handlingar.

För assistenttjänsten ska du ha avslutad eftergymnasial utbildning inom området följd av minst tre års relevant yrkeserfarenhet. Du kan också ansöka om du har en examen som ger tillträde till eftergymnasial utbildning eller om du har gått en yrkesutbildning, i båda fallen följd av minst sex års yrkeserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna.

För alla tjänster måste du ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk och tillfredsställande kunskaper i engelska eller franska.

Ansökan

Du kan ansöka från den 13 september till den 16 oktober 2018 klockan 12.00 (centraleuropeisk tid). Läs mer på archivists.eu-careers.eu.

Referens:  EPSO/AD/362/18, EPSO/AST/145/18

EU som arbetsgivare

Som arbetsgivare erbjuder EU en miljö där du omgiven av expertis har en mängd möjligheter att lära dig nya saker, bredda din kompetens och gå vidare i din karriär. Kulturell mångfald och lika möjligheter är några av EU:s grundläggande principer. Du kommer att ingå i mångkulturella och internationella arbetsteam och bidra till arbetet med att skapa nya möjligheter för över 500 miljoner EU-medborgare och andra människor världen över.

Senast uppdaterad: 24 september 2018