Nu söker EU:s institutioner unga, samhällsintresserade akademiker som nyligen har tagit examen. Ansökan är öppen till den 25 juni klockan 12.00. Institutionerna söker också specialister på juridik och finans med examen samt 6-9 års relevant arbetslivserfarenhet. Ansökan är öppen till den 9 juli klockan 12.00. UHR har regeringens uppdrag att informera om arbete i EU:s institutioner.

Unga akademiker

EU söker duktiga akademiker som är redo att ta itu med många olika uppgifter och utforma EU:s politik och påverka EU i positiv riktning.

Den som arbetar i EU:s institutioner får arbeta i olika team med spännande och aktuella frågor som klimat, migration och terrorism, eller med insatser för tillväxt och fler jobb. Andra ämnesområden är bland annat personuppgiftsskydd, passagerarrättigheter, hållbar teknik och naturskydd.

Tjänsterna är framförallt placerade i Bryssel eller Luxemburg. Det finns också möjlighet att söka sig till andra platser inom EU och i andra delar av världen.    

Den som är intresserad av att ansöka måste ha en universitetsexamen motsvarande minst tre år (alla inriktningar), goda kunskaper i två officiella EU-språk och vara EU-medborgare. Studenter som läser sitt sista år på universitet eller högskola och kommer att ta ut din examen senast den 31 juli 2019, kan också ansöka. 

Ansökan är öppen till den 25 juni klockan 12.00 (centraleuropeisk tid). 

Specialister inom juridik och finans

EU-kommissionen söker just nu specialister (AD 7) inom följande områden: 

1. Konkurrensrätt
2. Finansrätt
3. Lagstiftning om den ekonomiska och monetära unionen
4. Finansiella regler för EU:s budget
5. Skydd av euromynt mot förfalskning 

Den som söker ska ha en högskole- eller universitetsexamen som kräver minst tre års heltidsstudier, följt av 6–9 års yrkeserfarenhet på området (beroende på utbildning). Det krävs en examen i juridik för att kunna söka till områdena finansrätt och lagstiftning om den ekonomiska och monetära unionen. Den som söker måste också vara EU-medborgare och ha mycket goda kunskaper i ett av de 24 officiella EU-språken samt tillfredsställande kunskaper i antingen engelska, franska, italienska eller tyska.  

Närmare uppgifter om krav på utbildning och yrkeserfarenhet, urvalsförfarandet och hur ansökan går till finns på specialists-law-finance.eu-careers.eu. 

Ansökan är öppen  till den 9 juli 2019 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).

Mer information

Läs mer om behörighetskrav, förfaranden och hur ansökan går till via länk längst ned på denna sida.

EU som arbetsgivare

Som arbetsgivare erbjuder EU en miljö där du omgiven av expertis har en mängd möjligheter att lära dig nya saker, bredda din kompetens och gå vidare i din karriär. Kulturell mångfald och lika möjligheter är några av EU:s grundläggande principer. Du kommer att ingå i mångkulturella och internationella arbetsteam och bidra till arbetet med att skapa nya möjligheter för över 500 miljoner EU-medborgare och andra människor världen över.

Senast uppdaterad: 11 juni 2019