Sophie Cavallin arbetar som tjänsteman på Europaparlamentet. Hon är en av drygt 1000 svenska tjänstemän som arbetar inom EU:s institutioner.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag samordnar och planerar utbildningsinsatser för personalen på mitt generaldirektorat (DG Presidency). Det innebär mycket kontakter med personer internt för att se vad utbildningsbehoven är, med personer på generaldirektoratet för personalfrågor och med externa aktörer. Vidare så jobbar jag med analys, utveckling och uppföljning av interna regler, såsom uppförandekod för parlamentets anställda och regler för aktiviteter utanför arbetet (exempelvis volontärjobb, undervisning på universitet med mera). Jag arbetar även med karriärrådgivning genom individuella samtal, för kollegor inom generaldirektoratet. Bland mina övriga arbetsuppgifter ingår utveckling och genomförande av välkomst- och mentorprogram för nya kollegor, samt intervjuer och kunskapsinhämtning med kollegor som som lämnar generaldirektoratet. Det som jag tycker är mest intressant med mitt jobb är att jag får träffa människor med väldigt olika profiler och bakgrund.

Hur kommer det sig att du sökte dig till en tjänst inom EU:s institutioner? Var det något speciellt som fick dig intresserad?

Ända sedan tonåren har jag haft en nyfikenhet för det europeiska samarbetet och ville åka utomlands för att studera, och det föll sig för mig väldigt naturligt att söka mig till en arbetsplats där jag skulle ha kollegor från många olika länder. Jag hade visserligen kunnat välja att arbeta för ett internationellt företag, men eftersom mina intressen låg mer åt det statsvetenskapliga och konstitutionella hållet än det ekonomiska, var det ett naturligt val att ta steget in i offentlig förvaltning.

Vad är det bästa med att bo och arbeta i Bryssel?

Oavsett var i institutionerna man arbetar, så tycker jag att det känns att man är där det händer och att man är en del av det europeiska samarbetet. De människor jag träffar, såväl på jobbet som privat, har väldigt olika bakgrund, och kommer från många olika länder, vilket jag tror bidrar till en tolerans och öppenhet, även på individnivå. Den attityden är för mig väldigt värdefull. Det känns mer öppet och välkomnande än vad jag tyckte att det var i Sverige. Sedan är det ju förstås inget minus att det finns många kulturella och sociala aktiviteter i Bryssel!

Senast uppdaterad: 27 november 2018